Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Tập san Khoa học và Công nghệ số 1 năm 2019

17/04/2019 04:15:14 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h