Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái.

03/08/2018 10:16:58 Xem cỡ chữ Google
Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Thông tin và truyển thông tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Trần Hùng

Mục tiêu nghiên cứu:

Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng phần mềm quản lý cơ sở hạ tầng bưu chính - viễn thông nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý hạ tầng Bưu chính viễn thông trên bản đồ nền đa tỷ lệ dạng WebMap

Kết quả thực hiện:

Sau hai năm (2016-2017) thực hiện đề tài, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, tạo điều kiện của Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, sự phối hợp chặt chẽ của Công ty Cổ phần công nghệ thông tin địa lý EK, các thành viên triển khai đề tài đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ như trong thuyết minh đề tài như sau:

Giao diện trang chủ thể hiện tất cả các module phần mềm dễ sử dụng, Ứng dụng Quản trị hệ thống cho phép quản trị tài khoản, quản trị phân quyền người dùng, quản trị danh mục hệ thống, theo dõi nhật ký người dùng; cập nhật 718 trạm BTS, 410 đường truyền dẫn quang, 180 điểm bưu cục; giúp khai thác dữ liệu GIS trên bản đồ, tra cứu thông tin đối tượng, tra cứu trên bản đồ, tra cứu trên bảng thông tin thuộc tính, tìm kiếm đối tượng, tìm kiếm nâng cao, tìm kiếm theo không gian, tìm kiếm theo thuộc tính, tìm kiếm trong bảng thuộc tính, tìm kiếm nâng cao, tổng hợp, báo cáo số liệu GIS Bưu chính – Viễn thông.

Sản phẩm của đề tài đã được áp dụng vào công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái, bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định.

Thời gian bắt đầu: 2016

Thời gian kết thúc: 2017

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h