Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

KẾT LUẬN Thanh tra chuyên đề năm 2019 Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử

28/10/2019 10:34:04 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h