Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 1.2020

23/04/2020 07:55:00 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h