Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 2.2020

12/05/2020 09:28:17 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h