Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 3.2020

30/07/2020 03:45:30 Xem cỡ chữ Google

Tập san Khoa học công nghệ số 3

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h