Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin khoa học và công nghệ số 4 năm 2020

11/09/2020 03:42:28 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h