Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025

27/04/2020 10:15:17 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/4/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (viết tắt DNNVV) trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2025.

Theo Nghị quyết số 09/NQ-HĐND, các DNNVV trên địa bàn tỉnh tùy theo từng đối tượng hỗ trợ, điểu kiện hỗ trợ sẽ được hưởng hỗ trợ với 09 nội dung, trong đó có 06 nội dung hỗ trợ chung và 03 nội dung hỗ trợ cho 03 nhóm DNNVV trọng tâm, cụ thể là:

Hỗ trợ chung, bao gồm:

(1) Hỗ trợ thủ tục hành chính: DNNVV được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành của tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận phục vụ hành chính công các huyện, thị xã, thành phố.

(2) Hỗ trợ tài chính, tín dụng: DNNVV được Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái, Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Yên Bái, Chi nhánh Ngân hàng phát triển Yên Bái hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.

(3) Hỗ trợ mặt bằng sản xuất: Được Hỗ trợ giá thuê lại mặt bằng,  tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

(4) Hỗ trợ đổi mới công nghệ: Hỗ trợ tối đa 30% kinh phí thực hiện dự án cải tiến công nghệ quản lý tiên tiến (ISO 14000, ISO 22000, ISO 9001, ISO 27000, GMP, HACCP, các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác) nhưng không quá 100 triệu đồng cho mỗi doanh nghiệp.

(5) Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực: Được hỗ trợ 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp cho DNNVV do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh tổ chức.

(6) Hỗ trợ mở rộng thị trường: Hỗ trợ 100% phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu trong nước, 50% chi phí đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ngoài nước (chỉ hỗ trợ một lần cho đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa cho 01 sản phẩm) nhưng không quá 20 triệu đồng cho một nhãn hiệu; Hỗ trợ 100% chi phí tham gia hội chợ, triển lãm trong nước nhưng không quá 10 triệu đồng cho 01 lần và không quá 02 lần trong 01 năm cho mỗi doanh nghiệp.

Hỗ trợ cho 03 nhóm DNNVV trọng tâm, bao gồm:

(1) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

(2) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

(3) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Ngoài ra, các DNNVV còn được hỗ trợ khác như: hỗ trợ về thuế, kế toán thực hiện theo quy định tại Điều 10 Luật Hỗ trợ DNNVV; các nội dung hỗ trợ DNNVV về công nghệ, về cơ sở ươm tạo, về cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung thực hiện theo quy định tại Điều 12 Luật Hỗ trợ DNNVV; hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý thực hiện theo quy định tại Điều 14, Luật Hỗ trợ DNNVV; Điều 12, Điều 13 Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV./.

Nguyễn Văn Quyền

Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h