Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 5

13/11/2020 03:04:00 Xem cỡ chữ Google

Bìa bản tin KHCN số 5

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h