Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN BỨC XẠ

20/05/2020 02:10:32 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày 7/5/2020 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp với Cục an toàn bức xạ và hạt nhân, tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức Pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Đức Hợp, Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Tiến sỹ. Đặng Đức Nhận chuyên gia, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân truyền tải kiến thức đến học viên

 Với mục đích Thông tin, tuyên truyền những quy định mới của Nhà nước về An toàn bức xạ; Nâng cao kiến thức an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ của các cơ sở X- quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong chương trình của Hội Nghị Tiến sỹ. Đặng Đức Nhận chuyên gia, Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân đã truyền tải đến các học viên những nội dung: Phổ biến các Quy định pháp luật về An toàn và kiểm soát bức xạ như: Thông tư ban hành 03 quy chuẩn quốc gia đối với thiết bị X- quang dùng trong y tế;  Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Quy định về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng: Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành... và Trang bị các kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp với thiết bị bức xạ.

Cuối buổi tập huấn, các học viên đã được làm bài kiểm tra kiến thức, đây là cơ sở để Cục An toàn bức xạ và Hạt nhân cấp Giấy chứng nhận an toàn toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X-quang,  nhằm đảm bảo các quy định của Nhà nước trong việc cấp phép tiến hành công việc bức xạ./.

                                                                                         Hoàng Minh Tuân

                                                     Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h