Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI ĐẨY MẠNH TUYÊN TRUYỀN, KHUYẾN KHÍCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

11/06/2020 02:51:04 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24 tháng 3 năm 2020 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020. Theo đó, có 65 dịch vụ công được ưu tiên tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020 gồm: Nhóm dịch vụ công liên quan đến một số chỉ số môi trường kinh doanh (nhóm về chỉ số khởi sự kinh doanh và nhóm chỉ số tiếp cận điện năng); nhóm dịch vụ công thiết yếu, số lượng đối tượng thực hiện cao.

Dịch vụ công trực tuyến là một trong những mục tiêu quan trọng trong cải cách hành chính nhằm hướng đến xây dựng chính quyền điện tử, Chính phủ điện tử năng động, sáng tạo. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến, nhất là mức độ 3, 4, bước đầu đã mang lại kết quả khả quan.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 31/07/2009 về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước, chương trình dịch vụ công trực tuyến được triển khai theo 4 mức độ:

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

- Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Tính đến tháng 6 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã có 67 thủ tục hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết định công bố và đang còn hiệu lực thi hành, bao gồm các lĩnh vực:

- Hoạt động khoa học và công nghệ: 33 thủ tục hành chính.

- Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 18 thủ tục hành chính.

- Sở hữu trí tuệ: 07 thủ tục hành chính.

- Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân: 07 thủ tục hành chính.

- Quản lý công sản: 02 thủ tục hành chính.

 100% các thủ tục hành chính trên đều đã được thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công và đăng tải trên trang Dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh Yên Bái tại địa chỉ: https://dichvucong.yenbai.gov.vn. Các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu thủ tục hành chính, nộp hồ sơ, theo dõi kết quả thủ tục hành chính tại địa chỉ trên. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã có 32 thủ tục hành chính thực hiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 gồm các lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghê (14 thủ tục); Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (09 thủ tục); Sở hữu trí tuệ (02 thủ tục); Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân (07 thủ tục).

Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tăng tính công khai, minh mạch của thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kiến thức về công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ thủ tục hành chính… góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Chính vì vậy, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái luôn nỗ lực hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nhanh gọn trong khâu tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, các cán bộ, công chức trực tiếp làm việc có trách nhiệm tuyên truyền, khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến hữu ích, hiệu quả.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đang triển khai rà soát, hoàn thiện các thủ tục hành chính để kịp thời tích hợp các thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn trong thời gian tới.

Nguyễn Thị Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h