Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai mới trong đợt 1 năm 2019

02/07/2019 08:58:31 Xem cỡ chữ Google
Ngày 07/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định số 997/QĐ-UBND về việc phê duyệt kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2019.

Theo đó, đợt này sẽ triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ mới, trong đó lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp: 06 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học xã hội: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin: 02 nhiệm vụ và lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 04 nhiệm vụ. Như vậy, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai 38 nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp và thực hiện mới năm 2019 (lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp: 22 nhiệm vụ; lĩnh vực khoa học và xã hội: 06 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghiệp: 01 nhiệm vụ; lĩnh vực công nghệ thông tin: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực sở hữu trí tuệ: 04 nhiệm vụ; lĩnh vực khác: 03 nhiệm vụ).

 

Trương Mạnh Quyết, Phó CVP Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h