Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 3

11/10/2021 04:17:47 Xem cỡ chữ Google

Bìa Bản tin số 3

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h