Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vào hoạt động kiểm định phương tiện đo và thiết bị dùng trong y tế của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái.

10/11/2020 09:28:29 Xem cỡ chữ Google
Nhận thức tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đo lường gắn liền với việc xây dựng và ứng dụng các cơ sở khoa học, kỹ thuật, pháp lý, tổ chức và kinh tế - xã hội để đạt được mục tiêu là đảm bảo tính thống nhất và độ chính xác cần thiết của phép đo. Đặc biệt là đối với phương tiện đo và thiết bị dùng trong y tế, nhằm đảm bảo tính thống nhất và chính xác của hoạt động đo lường được sử dụng bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Kiểm định viên hướng dẫn nhân viên y tế quản lý, sử dụng phương tiện đo

Hằng năm, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái đều triển khai hoạt động kiểm định phương tiện đo và thiết bị dùng trong y tế đối với 26 cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh có sử dụng phương tiện đo và thiết bị dùng trong y tế với hơn 550 phương tiện đo nhóm 2 dùng trong y tế (bao gồm: huyết áp kế, điện tim, điện não, cân đồng hồ lò xo) và hơn 40 thiết bị X-quang.

Qua hoạt động kiểm định, các kiểm định viên tăng cường thông tin, tuyên truyền phố biến các quy định của pháp luật đối với phương tiện đo, quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại tố cáo các vướng mắc hoặc các dấu hiệu, hành vi gian lận về phương tiện đo. Tuyên truyền nâng cao ý thức trong việc theo dõi, sử dụng phương tiện đo, nhận thức về ý nghĩa của việc sử dụng phương tiện đo đảm bảo về đo lường. Nâng cao trách nhiệm và hành động trong việc lên án các hành vi gian lận về đo lường đối với phương tiện đo, phản ánh kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền những trường hợp vi phạm liên quan đến phương tiện đo. Mặt khác, nâng cao ý thức bảo vệ phương tiện đo của các đơn vị cung cấp, chấp hành quy định sử dụng phương tiện đo, phổ biến quy định của pháp luật trong việc xử lý các hành vi gian lận can thiệp vào phương tiện đo của người sử dụng.

Nguyễn Thị Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h