Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2020 CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH YÊN BÁI

24/11/2020 02:06:52 Xem cỡ chữ Google
Sau một năm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục tại cơ quan, đơn vị, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai nhiều hoạt động trong lĩnh vực này và đạt được những thành tích nhất định. Trong năm 2020, Sở đã bám sát thực hiện kế hoạch về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Trong năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 16 hội nghị tập huấn cho các doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong đó Sở đã chủ trì tổ chức 03 hội nghị tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật gồm: 01 hội nghị tập huấn về lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phổ biến tập trung vào các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu cho các cơ quan, tổ chức, các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng, dầu; các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng, dầu; 02 hội nghị tập huấn phổ biến các quy định về Quy chuẩn quốc gia đối với các thiết bị X - quang dùng trong y  tế cho cán bộ phụ trách an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Ngoài ra, Sở đã tổ chức 13 hội nghị tập huấn có lồng ghép kết hợp công tác phổ biến tuyên truyền pháp luật về các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Hoạt động khoa học và Công nghệ, Nhiệm vụ khoa học...

Theo thống kê, các hội nghị tập huấn đã có hơn 850 người tham dự cùng với 850 cuốn tài liệu được in ấn tuyên truyền. Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn được đẩy mạnh qua ứng dụng công nghệ thông tin, thường xuyên sao chuyển tài liệu gửi các cán bộ, công chức viên chức các phòng, đơn vị thuộc sở qua hệ điều hành và đăng tải tin bài trên trang Thông tin điện tử của Sở và Tập san Thông tin Khoa học và Công nghệ.

Có thể nói thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra trên toàn quốc hết sức phức tạp và gây ảnh hưởng tới công tác tổ chức các hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhưng với những kết quả nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã khẳng định việc đảm bảo thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp đã đề ra từ đầu năm và chấp hành nghiêm chỉnh những yêu cầu của Chính phủ trong công tác phòng chống dịch trong quá trình tổ chức các hội nghị tập huấn.

Trong năm tới, căn cứ vào tình hình thực tế và chức năng quyền hạn của mình, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phù hợp với tình hình của địa phương. Bên cạnh đó sẽ tập trung triển khai công tác phổ biến pháp luật kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo các cán bộ, công chức viên chức của ngành luôn được tiếp cận và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật kịp thời, nghiêm túc thực hiện có hiệu quả./.

Nguyễn Thị Hương Giang

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h