Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

NGHIÊN CỨU, ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DU LỊCH VÙNG HỒ THÁC BÀ, TỈNH YÊN BÁI

31/07/2019 02:41:22 Xem cỡ chữ Google
Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng Hồ Thác Bà, tỉnh Yên Bái.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ:Đại học Kinh tế Quốc dân

Chủ trì nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Minh Ngọc

Mục tiêu nhiệm vụ: 

- Điều tra khảo sát thực trạng, xác định rõ những tiềm năng, lợi thế để định vị hồ Thác Bà trong bản đồ du lịch Quốc gia nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch bằng giải pháp marketing lãnh thổ.

- Xây dựng thí điểm mô hình du lịch, gắn chặt với những giá trị du lịch cốt lõi của vùng hồ Thác Bà, nhằm hỗ trợ hoạt động marketing lãnh thổ thu hút đầu tư du lịch.

- Biên soạn tài liệu, tập huấn, chuyển giao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về marketing lãnh thổ thu hút đầu tư phát triển du lịch;

- Xây dựng phim tư liệu giới thiệu tiềm năng đầu tư du lịch hồ Thác Bà.

- Đề xuất các mô hình đầu tư du lịch gắn với quy hoạch du lịch trên cơ sở xác định những tiềm năng và hạn chế và các giải pháp thực hiện marketing lãnh thổ nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch hồ Thác Bà.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Qua 18 tháng triển khai thực hiện kết quả đạt được:

- Điều tra khảo sát 03 đối tượng tại 5 xã và 3 thị trấn; xây dựng mô hình thí điểm kinh doanh du lịch tại hồ Thác Bà;

- Thiết kế hoàn thiện bản quy hoạch tổng thể và bản quy hoạch chi tiết thiết mô hình kinh doanh du lịch trên hòn đảo diện tích 5ha tại hồ Thác Bà (Bản Quy hoạch chi tiết các hoạt động cho mô hình đã được hoàn thành đảm báo tính khoa học và khả thi để ứng dụng);

- Đã thực hiện việc quay phim hồ thác Bà từ trên cao (Flycam) và quay phim cảnh trên mặt nước sử dụng máy quay có tiêu chuẩn kỹ thuật cao, đảm bảo góc rộng cũng như độ nét chi tiết (Thời lượng quay: 25 phút, có lồng nhạc);

- Xây dựng thí điểm 01 mô hình du lịch, gắn chặt với những giá trị du lịch cốt lõi của vùng hồ Thác Bà, nhằm nâng cao khả năng thu hút đầu tư. Ngoài ra tổ chức các cuộc Hội thảo;

- Tọa đàm; tập huấn thu hút đầu tư.

- Đề xuất các giải pháp nhằm thu hút đầu tư phát triển du lịch vùng hồ Thác Bà, đóng góp một phần công sức về hoàn thiện lý luận và thực tiễn, phục vụ công tác thu hút đầu tư. Chỉ ra những công tác cần tập trung thực hiện để thu hút đầu tư thành công.

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:2017 - 2018

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h