Tin Hoạt động >> Chung

Sản phẩm Ba Ba gai Văn Chấn được cấp văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý.

10/12/2020 03:06:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Quyết định số 4520/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý số 00089 cho sản phẩm ba ba gai thương phẩm của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn là Tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý Ba ba gai Văn Chấn.

Logo nhận diện chỉ dẫn địa lý Ba ba gai Văn Chấn

            Ba ba gai Văn Chấn có đặc điểm thân mỏng và có màu nâu xám nhạt, phần bụng có các chấm đen, phần mai mềm bè dẹt và rộng từ 6 - 10cm. Khi nâng ba ba lên, phần mai mềm không bị rủ xuống. Thịt ba ba gai Văn Chấn ít mỡ, thịt chắc và có độ giòn, khi ninh lâu thịt và phần mai mềm không bị nhũn, không bị hao.

            Đặc thù cảm quan thịt ít mỡ được cụ thể qua chỉ tiêu hàm lượng Lipid trong thịt ba ba gai Văn Chấn từ 0,5 - 1,0 g/100g thịt, thấp hơn so với ba ba gai nuôi ở các địa phương khác. Cũng so với ba ba gai nuôi ở các địa phương khác, ba ba gai Văn Chấn còn có hàm lượng Protein và hàm lượng khoáng cao hơn, cụ thể là hàm lượng Protein từ 20,5 - 21,0 g/100g thịt, hàm lượng khoáng từ 5,4 - 5,6 g/100g thịt.

            Khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý Ba ba gai Văn Chấn bao gồm: Xã Minh An, xã Nghĩa Tâm, xã Thượng Bằng La, xã Tân Thịnh, xã Cát Thịnh, thị trấn Sơn Thịnh, thị trấn nông trường Trần Phú thuộc huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái./.

Nguyễn Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h