Tin Hoạt động >> Chung

Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp theo Thỏa ước La Hay

18/12/2020 10:56:41 Xem cỡ chữ Google
Thỏa ước La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp (gọi tắt là Thỏa ước La Hay) là một Điều ước quốc tế do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (viết tắt là WIPO) quản lý, tạo lập một cơ chế đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp đơn giản và tiết kiệm nhằm giải quyết những khó khăn của việc nộp đơn cho cùng một kiểu dáng công nghiệp tại nhiều quốc gia.

Với Thỏa ước La Hay, chủ sở hữu KDCN không cần phải nộp các đơn quốc gia riêng biệt mà chỉ cần nộp một đơn duy nhất đến một cơ quan duy nhất (Văn phòng quốc tế của WIPO) trong đó chỉ định đến các quốc gia mong muốn được bảo hộ.

              Hiện nay Thỏa ước La Hay có 74 thành viên bao gồm 91 quốc gia (tính đến ngày 15/9/2020), trong đó có nhiều quốc gia lớn như Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản,... Để trở thành một hệ thống được nhiều quốc gia tham gia như hiện nay, Thỏa ước La Hay đã trải qua nhiều lần sửa đổi cho phù hợp với sự phát triển của pháp luật về KDCN trên thế giới và dần trở nên linh hoạt đáp ứng nhu cầu của nhiều quốc gia khác nhau. Trong đó, có ba lần sửa đổi lớn nhất là lần sửa đổi tại London (Anh) ngày 2/6/1934 (Văn kiện London); Văn kiện ký tại La Hay ngày 28/11/1960 (được sửa đổi tại Stockholm, Thụy Điển năm 1967) và Văn kiện ký tại Geneva (Thụy Sỹ) ngày 2/7/1999.

Cá nhân, tổ chức có quyền nộp đơn đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước La Hay nếu cá nhân, tổ chức đó thỏa mãn một trong số các điều kiện sau:

- Là công dân một quốc gia thành viên

- Có nơi cư trú tại một quốc gia thành viên;

- Cơ sở thương mại/công nghiệp thực sự và hiệu quả tại một quốc gia thành viên;

- Thường trú tại một quốc gia thành viên

          Thỏa ước La Hay, cụ thể là Văn kiện Geneva 1999 có nhiều ưu điểm, có thể tóm gọn lại ở những điểm chính sau đây.

- Đơn giản:

Hệ thống La Hay cho phép chủ sở hữu KDCN đăng ký bảo hộ KDCN của mình với thủ tục tối thiểu: chỉ cần nộp một hồ sơ đơn duy nhất tới một cơ quan duy nhất, sử dụng một ngôn ngữ, một loại tiền tệ duy nhất (đồng Francs Thụy Sĩ) với chỉ một danh mục phí. Bên cạnh đó, với việc gia hạn đăng ký quốc tế thống nhất tại một thời điểm cũng như sửa đổi đăng ký quốc tế một cách tập trung với một thủ tục duy nhất được thực hiện tại Văn phòng quốc tế, việc quản lý quyền được đơn giản hóa tối đa.

- Linh hoạt:

Đơn đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước La Hay cho phép chủ đơn chỉ định bảo hộ ở nhiều quốc gia, đồng thời cho phép tự chỉ định quốc gia xuất xứ (trừ trường hợp quốc gia xuất xứ tuyên bố không cho phép tự chỉ định). Người nộp đơn Việt Nam có thể tự chỉ định Việt Nam.

Thỏa ước La Hay cho phép nộp 100 KDCN trong cùng một đơn với điều kiện các KDCN cùng thuộc một nhóm của Bảng phân loại quốc tế Locarno và các quốc gia được chỉ định trong đơn cho phép.

Đơn có thể sử dụng một trong ba ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha.

- Tiết kiệm:

Đơn đăng ký quốc tế KDCN theo Thỏa ước La Hay có thể chỉ định bảo hộ ở nhiều nước chỉ với một khoản phí cơ bản, phí công bố chung. Ngoài ra, các loại phí giảm đáng kể đối với KDCN từ thứ hai trở đi. Hơn nữa, chủ đơn không cần phí thuê luật sư, đại diện sở hữu công nghiệp ở từng nước được chỉ định trong trường hợp không có thông báo từ chối bảo hộ từ các nước đó. Chi phí dịch thuật, công chứng và các chi phí khác cũng được giảm thiểu tối đa, đồng thời tiết kiệm được thời gian theo đuổi đơn và quản lý quyền vì chỉ cần nộp một đơn duy nhất tại một thời điểm và có một đăng ký quốc tế chung được quản lý tập trung.

Chính những lợi ích nêu trên của hệ thống La Hay là động lực chính thúc đẩy Việt Nam nộp Văn kiện gia nhập thỏa ước La Hay (Văn kiện Geneva 1999). Kể từ đây, Chủ sở hữu KDCN ở Việt Nam có cơ hội được bảo hộ KDCN tại nhiều quốc gia (tính đến ngày 15/9/2020 Văn kiện Geneva 1999 có 65 thành viên) trong đó có nhiều đối tác thương mại lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Singapore,…, từ đó có thêm cơ hội kinh doanh tại nhiều thị trường tiềm năng. Ngoài ra, việc gia nhập Thỏa ước La Hay không những đảm bảo cam kết của Việt Nam về sở hữu trí tuệ trong các hiệp định thương mại như EVFTA, CPTPP mà còn góp phần thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời khuyến khích hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước

Nhằm giúp các cá nhân, tổ chức có nhu cầu tìm hiểu các thông tin cơ bản và cách thức nộp đơn quốc tế kiểu dáng công nghiệp, Cục Sở hữu trí tuệ đã biên soạn và giới thiệu tài liệu "Hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng theo Thỏa ước La Hay. Toàn bộ nội dung  tài liệu hướng dẫn đăng ký quốc tế kiểu dáng theo Thỏa ước La Hay được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ www.noip.gov.vn

Nguyễn Thu Hường

Theo nguồn của Cục Sở hữu trí tuệ.

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h