Tin Hoạt động >> Chung

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 áp dụng cho sản xuất và nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất.

24/12/2020 04:25:05 Xem cỡ chữ Google
Để kịp thời thực hiện việc số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất, ngày 20 tháng 8 vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 17/2020/TT-BTTTT về “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2” .

Quy chuẩn quốc gia này quy định yêu cầu kỹ thuật tối thiểu đối với thiết bị thu tín hiệu truyền hình số mặt đất không khóa mã (free To Air - FTA) theo tiêu chuẩn DVB-T2, hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV tại Việt Nam. Quy chuẩn này áp dụng cho cả thiết bị thu hoạt động độc lập (STB) và thiết bị thu được tích hợp trong máy thu hình (iDTV), hỗ trợ SDTV và/hoặc HDTV. Quy chuẩn này cũng áp dụng cho thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 có mã số HS .

Nắm rõ các Quy chuẩn này sẽ giúp các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, nhập khẩu thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2 tại Việt Nam.

Thông tư  số 17/2020/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, theo đó Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị thu truyền hình số mặt đất DVB-T2, Ký hiệu QCVN 63:2012/BTTTT quy định tạị khoản 1, Điều 1 Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 và Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 15/2013/TT-BTTTT ngày 01 tháng7 năm 2013  của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2012/TT-BTTTT ngày 04 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sẽ hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực./.

Nguyễn Vũ Trang Nhung

Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h