Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 4 năm 2021

21/02/2022 03:12:24 Xem cỡ chữ Google

Bìa bản tin KHCN số 4

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h