Tin Hoạt động >> Chung

Kết quả triển khai thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

29/12/2020 08:59:45 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, tỉnh Yên Bái đã ban hành một số văn bản liên qua đến việc triển khai thực hiện Chiến lược; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chiến lược bằng nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt một số nội dung quan trọng của Chiến lược đang được triển khai lồng ghép vào chính sách phát triển từng ngành, lĩnh vực. Qua đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ và thúc đẩy các hoạt động tạo ra tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, bước đầu hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội.

Tập huấn, tuyên truyền về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, ... Trong thời gian qua, tỉnh Yên Bái ban hành một số văn bản liên quan đến việc triển khai thực hiện cơ chế chính sách hỗ trợ hoạt động sở hữu trí tuệ, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 2823/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản tỉnh Yên Bái năm 2020; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 09/7/2020 thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020,.….

Hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả nhất định như: đã tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các quy định pháp luật, chính sách nhằm tăng cường hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật và kiến thức cơ bản về sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các biện pháp nhằm tăng cường hiệu quả hệ thống quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương; hướng dẫn, hỗ trợ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành các thủ tục xác lập quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và nước ngoài; tiếp nhận và xử lý các yêu cầu sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương trong đăng ký nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý trên địa bàn và trình cấp cơ thẩm quyền ban hành văn bản cho phép đăng ký và sử dụng địa danh hoặc dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý của đặc sản địa phương theo quy định; thanh tra, kiểm tra các hoạt động sở hữu trí tuệ và xử lý các hành vi xâm phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành; tiếp nhận, xem xét và giải quyết khiếu nại - tố cáo về sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền; phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền trong việc thi hành các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, của các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và xử lý các vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ theo thẩm quyền bước đầu có hiệu quả; thực hiện việc báo cáo, thống kê về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh với các cơ quan có thẩm quyền cấp trên đảm bảo đúng quy định,....  

Trong đó, công tác tuyên truyền, phổ biến Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Sở hữu trí tuệ luôn được quan tâm và đẩy mạnh. Nhận thức của xã hội về vai trò và ý nghĩa của việc bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp đã được nâng cao và đạt được những kết quả nhất định, tạo ra động lực mạnh mẽ khuyến khích và thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2019-2020, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái đã phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức 07 hội nghị tập huấn về sở hữu trí tuệ cho hơn 200 học viên gồm các đối tượng: Cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến sở hữu trí tuệ trên địa bàn, các doanh nghiệp đã và có ý định nộp đơn đăng ký nhãn hiệu; hiệp hội, hợp tác xã, người sản xuất, kinh doanh sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương,.... Qua đó tạo ra động lực mạnh mẽ khuyến khích và thúc đẩy các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tích cực chủ động tham gia đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, kiểm tra, thanh tra xử lý nạn sản xuất, lưu thông, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn được các cấp các ngành trong tỉnh phối hợp thực hiện có hiệu quả. Hàng năm, các sở, ban, ngành, địa phương  theo lĩnh vực được phân công phụ trách đều xây dựng các phương án, chuyên đề kiểm tra, kiểm soát theo từng mặt hàng, từng lĩnh vực để thực hiện. Nhiều chuyên đề thanh tra, kiểm tra đã được triển khai có hiệu quả, như kiểm tra mặt hàng vải, gạch men nhập lậu; phương án chống buôn lậu, chống gian lận trong đo lường, chất lượng xăng dầu; kiểm tra thuốc lá điếu nhập lậu; chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh sắt thép xây dựng; chống buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng đối với mặt tiêu dùng thực phẩm, hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, giống cây trồng, giống vật nuôi,....

Theo số liệu thống kê của các cơ quan chức năng, trong năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh đã xử lý hành chính 39 vụ có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tất cả số vụ đều xâm phạm về quyền sở hữu công nghiệp đối với Nhãn hiệu. Xử phạt hành chính 227,5 triệu đồng, tiêu hủy hàng hóa vi phạm, ước giá trị giá 190,02 triệu đồng. Tổng giá trị thực hiện là 467,52 triệu đồng.

Trong thời gian qua, các hoạt động hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh luôn được quan tâm đẩy mạnh. Với quan điểm xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh là một trong những hướng đi trọng tâm, cần thiết, góp phần mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là trong thời điểm tỉnh đang triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Giai đoạn 2019-2020, đã triển khai thực hiện 14 dự án về sở hữu trí tuệ. Kết quả đến hết nay đã có 19 sản phẩm nông nghiệp của tỉnh Yên Bái đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ, trong đó: Chỉ dẫn địa lý: 3 sản phẩm (Quế Văn Yên, Gạo Mường Lò, Măng tre Bát độ); Nhãn hiệu chứng nhận: 8 sản phẩm (Chè Suối Giàng- Yên Bái, Sơn tra - Mù Cang Chải, Bưởi Đại Minh - Yên Bình, Cá Hồ Thác Bà, Gà xương đen - Mù Cang Chải, Vịt Bầu  - Lâm Thượng, Khoai sọ nương Trạm Tấu, Các sản phẩm chế biến từ quế Văn Yên): Nhãn hiệu tập thể: 8 sản phẩm (Cam Lục Yên, Cam Văn Chấn, Gạo Bạch Hà - Yên Bình, Gạo Nếp Tú Lệ - Văn Chấn, Miến đao - Giới Phiên, Gạo Hương Chiêm - Đại Phú An, Thịt hun khói Mường Lò, Hồng chùm không hạt - Lục Yên).

Bên cạnh đó, hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá các sản phẩm tiềm năng thế mạnh của địa phương được quan tâm, đẩy mạnh, cụ thể như: Quảng bá các sản phẩm như chè, quế, tinh dầu quế, các sản phẩm từ gỗ rừng trồng, tinh bột sắn, tinh bột nghệ, đá vôi trắng (CaCO3), sản phẩm thủ công mỹ nghệ chế tác từ đá... trên các trang thông tin điện tử và cuốn cẩm nang sản phẩm thế mạnh của tỉnh. Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Tham gia các hội chợ Hội chợ thương mại nông sản Tây Bắc Sơn La; Hội chợ OCOP Quảng Ninh; Hội chợ đặc sản vùng miền Việt Nam; Hội chợ Công thương khu vực phía Bắc; Hội chợ thương mại đồng bằng sông Hồng; Hội chợ thương mại du lịch và đầu tư hành lang kinh tế Đông Tây; Hội chợ Expo Hồ Chí Minh; Hội chợ phiên vùng cao tại Yên Bái;...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, chưa đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế trong thời kỳ hội nhập. Sự phối hợp hoạt động về sở hữu trí tuệ giữa các sở, ban, ngành, đơn vị ở một số lĩnh vực chưa tốt cụ thể: Công tác phổ biến tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ còn hạn chế, việc xúc tiến, quảng bá cho thương hiệu đã được bảo hộ còn hạn hẹp, công tác kiểm tra, thanh tra về sở hữu trí tuệ còn bất cập với thực tiễn,… Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác sở hữu trí tuệ vẫn chưa đáp ứng được những yêu cầu thực tiễn đặt ra của công tác quản lý và thực thi quyền sở hữu trí tuệ do cán bộ chuyên trách sở hữu trí tuệ còn ít. Một số cơ quan thực thi vẫn chưa thực sự chủ động trong công tác phối hợp do thiếu nguồn nhân lực chuyên môn. Ý thức tôn trọng và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người dân và doanh nghiệp đã được cải thiện, tuy nhiên sự hiểu biết của toàn xã hội đối với vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ còn hạn chế; chưa hình thành ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ các chủ thể sở hữu trí tuệ chưa chủ động thực hiện việc bảo vệ quyền và tài sản của mình mà còn mang nặng tâm lý trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; do lợi ích vật chất, một số chủ thể kinh doanh vẫn có những hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, người tiêu dùng vẫn tiêu thụ các sản phẩm xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Nguyễn nhân của những hạn chế trên là do công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ chưa có trọng tâm theo chiến lược phát triển tài sản trí tuệ cũng như phát triển thương hiệu; Nhiều doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa và tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ với hoạt động của doanh nghiệp; phần lớn các doanh nghiệp chưa hiểu rõ được lợi ích và giá trị tài sản sở hữu trí tuệ là một bộ phận cấu thành tài sản doanh nghiệp. Các doanh nghiệp chưa có bộ phận hoặc cán bộ theo dõi, chăm lo phát triển tài sản trí tuệ, phát triển thương hiệu, thiếu thông tin về thị trường, thông tin về sở hữu công nghiệp nên thường lúng túng khi đối mặt với các tình huống về bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp; dẫn đến tình trạng tài sản có giá trị bị người khác chiếm đoạt do không đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,….

          Do vậy, để đẩy mạnh các hoạt động về lĩnh vực sở hữu trí tuệ trên địa bàn, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương thực hiện tốt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, trong thời gian tới tỉnh Yên Bái cần tiêp tục triển khai thực hiện tốt một số nội dung, giải pháp sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Chiến lược Sở hữu trí tuệ, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ chuyên môn, chủ doanh nghiệp về các chính sách, pháp luật sở hữu trí tuệ và lợi ích, giá trị của tài sản trí tuệ đối với hoạt động sản xuất và kinh doanh của các tổ chức, cá nhân; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các Hiệp định thương mại tự do (FTA), hiệp định EVFTA mà Việt Nam là thành viên;

Thứ hai, tham mưu triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh trong đó có nội dung về hỗ trợ, hướng dẫn tạo điều kiện để các doanh nghiệp bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nhằm tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường trong và ngoài nước.

Thứ ba, tập trung hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xây dựng, quản lý và phát triển quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh thông qua các hoạt động: Xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể.

Thứ tư, tăng cường tiềm lực cho công tác sở hữu trí tuệ; tổ chức, phối hợp liên ngành giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc kiểm tra, thanh tra, giám định, chống hàng giả, chống gian lận thương mại, chống vi phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền đối với giống cây trồng,…; giải quyết tranh chấp (nếu có) trên địa bàn./.

Nguyễn Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h