Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 1 năm 2022

05/04/2022 08:37:35 Xem cỡ chữ Google

Bản tin Khoa học và Công nghệ số I

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h