Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

31/07/2019 02:46:03 Xem cỡ chữ Google
Tên nhiệm vụ: Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

Tên nhiệm vụ: Ứng Dụng công nghệ thông tin xây dựng hệ thống quản lý sản xuất nông nghiệp tỉnh Yên Bái

Cơ quan chủ trì thực hiện: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chủ nhiệm đề tài: Thạc sĩ Nguyễn Văn Hiểu

Các thành viên tham gia chính:

1. Kỹ sư Công nghệ Vũ Hồng Quân

2. Kỹ sư công nghệ Trần Ngọc Anh

3. Thạc sỹ môi trường Trần Huyền Trang

4. Kỹ sư Địa chính - Môi trường Đỗ Hồng Anh

5. Kỹ sư môi trường Dương Văn Huy

6. Kỹ sư Công nghệ thông tin Lường Hữu Mạnh

7. Thạc sỹ công nghệ thông tin Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

8. Thạc sỹ Nông nghiệp Đoàn Nguyên Bình.

Mục tiêu nhiệm vụ:

Xây dựng cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệp phục vụ công tác quản lý và cung cấp thông tin ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, các lớp dữ liệu bao gồm: hành chính, hiện trạng sản xuất nông nghiệp và PTNT, quy hoạch nông nghiệp và PTNT.

        Xây dựng trang thông tin và tổ hợp phần mềm với đầy đủ các chức năng quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu sản xuất nông nghiệpnhằm đáp ứng công tác quản lý, nhu cầu thông tin về các hoạt động sản xuất nông nghiệp ở mọi nơi, mọi lúc thông qua các thiết bị được kết nối Internet. Phục vụ phát triển kinh tế chung của tỉnh và của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.    

        Đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành cho cán bộ ngành nông lâm nghiệp, nhằm hướng tới chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Kết quả thực hiện:

- Đã thu thập được dữ liệu bản đồ, số liệu thống kê hiện trạng sản xuất, và các báo cáo, đề án quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2017 và 6 tháng đầu năm 2018;

- Đã xây dựng được cơ sở dữ liệu đất nông lâm nghiệp hoàn chỉnh khai thác online;

- Đã xây dựng được phần mềm online đầy đủ chức năng công việc trong quản lý sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái và triển khai cho địa phương đưa vào sử dụng;

- Đã tiến hành tập huấn sử dụng và khai thác phần mềm cho 22 cán bộ nông nghiệp thuộc sở Nông nghiệp và PTNT, một số phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện/thành phố và một số cán bộ nông nghiệp thuộc xã/phường trên địa bàn thành phố Yên Bái;

- Đề tài đã hoàn thiện 100% các sản phẩm, nội dung công việc so với mục tiêu, nội dung đề ra. Ngoài ra đề tài cũng đã xây dựng, cập nhật bổ sung thêm một số cơ sở dữ liệu và chức năng phần mềm phục vụ cho việc tra cứu, cập nhật thông tin về sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

* Hệ thống CSDL và phần mềm nông lâm nghiệp khi đi vào hoạt động sẽ mang lại hiệu quả đáng kể cho sự phát triển chung của tỉnh Yên Bái, cụ thể là:

  • Hiệu quả về kinh tế - xã hội: Tiết kiệm được thời gian, công sức và tài chính trong công tác quản lý và chỉ đạo của ngành nông nghiệp trong tỉnh. Nâng cao hiệu quả điều hành, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn của các cơ quan quản lý nhà nước;hướng tới chính quyền điện tử tỉnh Yên Bái. Nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm thiểu rủi ro cho việc đầu tư phát triển kinh tế của các tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.
  • Hiệu quả về bảo vệ tài nguyên và môi trường: Các thông tin, dữ liệu được cập nhật vào CSDL nông lâm nghiệp sẽ góp phần tích cực trong công tác quản lý, tuyên truyền bảo vệ tài nguyên và môi trường, chủ động phòng chống thiên tai và kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu, giúp cho việc sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển bền vững.

Thời gian bắt đầu: tháng 5/2017

Thời gian kết thúc: tháng 8/2018

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h