Tin Hoạt động >> Chung

Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ.

14/01/2021 10:01:11 Xem cỡ chữ Google
Ngày 17 tháng 12 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 3232/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến thực hiện ở mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công tỉnh Yên bái năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái. Toàn tỉnh sẽ triển khai 580 thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã được phê duyệt 20 thủ tục hành chính (chiếm hơn 30% số thủ tục hành chính của sở) đưa vào thực hiện ở mức độ 4.

Đây là lần đầu tiên Sở Khoa học và Công nghệ triển khai áp dụng hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính hoàn toàn trên môi trường mạng đối với 20 thủ tục hành chính. Với hình thức này, cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hơn 140 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó tiếp nhận 27 hồ sơ qua hình thức trực tuyến online ở dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 có thể thấy số lượng nộp hồ sơ qua hình thức này còn khá ít và chưa phổ biến. Chính vì vậy, năm 2021 sở sẽ có kế hoạch cụ thể để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và tư vấn cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu giao dịch đối với những thủ tục hành chính được đưa lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4./.

                                                 Nguyễn Thị Hương Giang (Sở Khoa học và Công nghệ) 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h