Tin Hoạt động >> Chung

THOÁT NGHÈO Ở XÃ XUÂN LONG, PHÚC NINH, HUYỆN YÊN BÌNH

15/01/2021 09:59:21 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 1757-QĐ/TU ngày 05/4/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, các đảng bộ trực thuộc và các Đoàn công tác phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (KH&CN) được phân công phụ trách theo dõi, giúp đỡ hai xã Xuân Long và Phúc Ninh, đây là hai xã đặc biệt khó khăn của huyện Yên Bình.

Mô hình chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học tại xã Phúc Ninh huyện Yên Bình

Căn cứ vào kế hoạch phân công của Tỉnh ủy, Sở KH&CN tỉnh Yên Bái đã  phân công đồng chí Giám đốc Sở và 1 đồng chí Phó giám đốc Sở trực tiếp phụ trách hai xã để giúp đỡ chính quyền địa phương thực hiện theo chỉ đạo của Tỉnh ủy đó là phát triển, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, giúp đỡ các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo... trong thời gian qua Sở KH&CN đã tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương để khảo sát nắm bắt tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh... từ đó cùng với chính quyền địa phương đưa ra định hướng, các giải pháp nhằm phát triển xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong thời gian qua (Bắt đầu từ năm 2019), bằng các việc làm cụ thể Sở KH&CN đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực: Phối hợp với Đảng ủy hai xã triển khai quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng; tham dự sinh hoạt với Đảng ủy xã, Chi bộ thôn, chi bộ trường học đóng trên địa bàn; rà soát, thống kê danh sách các hộ nghèo trên địa bàn hai xã; kiểm tra tình hình thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí về Y tế tại địa phương; tập huấn chuyển giao công nghệ, xây dựng các mô hình chăn nuôi trồng trọt... Đặc biệt trong năm 2020 thực hiện chương trình 190-CT/TU và Kế hoạch số 170-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về giảm nghèo bền vững, Sở KH&CN đã tổ chức các hoạt động tại địa phương như huy động các nguồn lực hỗ trợ 30 hộ thuộc diện hộ nghèo có điều kiện để thoát nghèo bền vững thông qua các định hướng, giải pháp phát triển kinh tế và hỗ trợ một phần kinh phí để sửa chữa nhà cửa và các công trình phụ trợ trong gia đình. Một trong những giải pháp thiết thực đi đôi với các hỗ trợ về vật chất, nhằm giúp người dân có cơ sở để thoát nghèo bền vững chính là việc chuyển giao Ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi, Sở KH&CN đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN tổ chức các lớp tập huấn: Kỹ thuật nuôi trồng nấm ăn, nấm dược liệu, kỹ thuật trồng cây Cà chua Sao Đỏ 719, Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học; kỹ thuật sử dụng chế phẩm sinh học E.M xử lý ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi... trên địa bàn hai xã. Thông qua các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật đã góp phần mở ra cho người dân địa phương một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, người dân có thêm những kiến thức về khoa học kỹ thuật, mạnh dạn áp dụng vào sản xuất chăn nuôi, trồng trọt để tạo nên giá trị kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Để đạt hiệu quả cao trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, Sở KH&CN đã lựa chọn phương pháp xây dựng mô hình điểm để người dân tham quan học tập, các mô hình này đều được Sở đầu tư con giống, cây giống, hỗ trợ kinh phí xây dựng chuồng trại, một phần thức ăn chăn nuôi, phân bón, đồng thời cử cán bộ theo dõi trực tiếp giám sát việc thực hiện. Từ cách làm này người dân hai xã đã có cơ hội thực hành các biện pháp kỹ thuật, xác định ảnh hưởng của các biện pháp kỹ thuật trong sản xuất, chủ động điều chỉnh để năng xuất chất lượng sản phẩm tốt hơn. Các mô hình phát triển kinh tế không dừng lại ở sự hỗ trợ ban đầu mà còn hướng đến trao những giá trị bền vững, dài lâu cho người dân. 

 Xuân Long và Phúc Ninh là hai xã vùng sâu, vùng xa của huyện Yên Bình, điều kiện đường xá đi lại còn nhiều khó khăn, đây cũng là một trong những tồn tại lớn kìm hãm sự phát triển kinh tế của người dân, Sở KH&CN đã cùng với chính quyền đại phương vận động các nguồn lực để có một phần kinh phí hỗ trợ vào việc làm đường liên thôn của hai xã; vận động cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị với tổng số triền là 30 triệu đồng trao tặng cho xã Xuân Long 20 triệu đồng và xã Phúc Ninh 10 triệu đồng để giúp đỡ, hỗ trợ các hộ thoát nghèo trên địa bàn xã theo Kế hoạch giảm nghèo số 170-KH/TU của Tỉnh ủy; hỗ trợ 40 triệu đồng để xây nhà mới theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Cùng với đó, Sở KH&CN đã luôn quan tâm đến đời sống tinh thần của người dân hai xã nhân dịp đón tết cổ truyền dân tộc đã trao tặng mỗi xã 15 suất quà (trị giá 300.000 đồng/1 xuất) tới hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn; ngày toàn dân đưa trẻ tới trường; ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Sở KHCN đã cử các đoàn công tác đến dự, chúc mừng và tặng quà động viên nhân dân...

Bằng những việc làm cụ thể, trong thời gian qua của Ngành KH&CN tỉnh Yên Bái đã góp phần tích cực trong việc phát huy nội lực vươn lên lên thoát nghèo cho các hộ dân, là tiền đề để hai xã Xuân Long và Phúc Ninh thực hiện có hiệu quả các chương trình, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung tại hai xã theo đúng tinh thần nghị quyết của Đảng đề ra./.

Phan Thu Hương

Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h