Tin Hoạt động >> Chung

KỶ NIỆM NGÀY ĐO LƯỜNG VIỆT NAM 20 THÁNG 01 NĂM 2021 YÊN BÁI: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRONG ĐỜI SỐNG, KINH TẾ - XÃ HỘI

15/01/2021 10:04:37 Xem cỡ chữ Google
Trước xu thế hội nhập hiện nay, đo lường ngày càng đóng vai trò quan trọng trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; là một công cụ kỹ thuật quan trọng giúp các nước, các nền kinh tế hội nhập nhanh chóng vào kinh tế thế giới, các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật đo lường phục vụ phát triển kinh tế đất nước, đời sống, an ninh, quốc phòng và hội nhập quốc tế luôn là vấn đề để các nhà khoa học và quản lý quan tâm định hướng để phát triển hoạt động đo lường trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Kỹ thuật viên Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN tiến hành kiểm định đối chứng công tơ điện tại Trung tâm

Thời gian qua, ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc triển khai thực hiện các quy định của Luật Đo lường và đạt được một số kết quả quan trọng, khẳng định vai trò của hoạt động đo lường, đã có những đóng góp thiết thực vào việc hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, phục vụ nhu cầu về đo lường trong cuộc sống, sinh hoạt của người dân bằng các việc làm cụ thể: Thông tin tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thông qua các lớp tập huấn đào tạo, tổ chức các hội nghị, ban hành hơn 200 văn bản  hướng dẫn, đăng tải các thông tin trên trang web Iso.yenbai.gov.vn, bản tin TBT, Tập san KHCN và phát 2.700 tờ rơi... Nhằm phổ biến các quy định pháp luật về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trong sản xuất, kinh doanh và thương mại. Song song với đó, ngành đã thường xuyên kiểm tra, kiểm soát hàng hoá lưu thông trên thị trường toàn tỉnh; tổ chức 03 đoàn kiểm tra về sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng - Yên Bái; thiết bị điện và điện tử; hàng đóng gói sẵn, kết quả các tổ chức, cá nhân thực hiện đảm bảo quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận. Thực hiện tốt việc giám sát sửa chữa cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, năm 2020 đã giám sát kiểm định đối với 06 cột đo xăng dầu lắp mới và 21 cột đo xăng dầu sửa chữa, tất cả các cột đo xăng dầu sửa chữa và lắp mới đều thực hiện đúng quy định; tổ chức khảo sát chất lượng đối với 05 mẫu xăng dầu lưu thông trên thị trường của tỉnh, lấy 05 mẫu xăng E5 RON92 đang lưu thông trên thị trường theo đúng hướng dẫn, tiến hành thực hiện thử nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng xăng theo quy định tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; hướng dẫn một số đơn vị sản xuất chè, mật ong, sơn công nghiệp, dung dịch rửa tay, các sản phẩm liên quan đến âm thanh, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở (TCCS) và đã có 2 đơn vị công bố sản phẩm phù hợp với TCCS cho sản phẩm Dung dịch rửa tay khô YB CLEAN, máy tăng âm dân dụng, loa điện động, máy công suất âm thanh, bàn Mixer âm thanh...; hỗ trợ thực hiện kiểm định cân đối chứng đối với 22 chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Với tinh thần đồng hành cùng các doanh nghiệp Trong năm qua Ngành KH&CN đã thực hiện các hoạt động như: Hỗ trợ các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo Đề án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013 - 2020, đã lựa chọn được 4 doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng tích hợp công cụ nâng cao năng suất chất lượng; Đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp chuẩn đối với sản phẩm Xi măng Pooclăng hỗn hợp phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ASTM C150/C150M-19a cho Công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái; cấp 03 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông đường bộ cho Công ty cổ phần cấp nước và xây dựng Yên Bái theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Tuyên truyền về hoạt động Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) năm 2020 đến các tổ chức và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh; Đưa Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh; tổ chức 10 khóa đào tạo và tập huấn duy trì, cải tiến HTQLCL ISO 9001:2015 đối với 35 cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh, 9 huyện thị và 173 các xã, phường, trị trấn với tổng số hơn 600 người tham gia. Đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Việt xây dựng mở rộng phạm vi áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với 7 UBND các huyện, thị xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 217 cơ quan hành chính nhà nước (HCNN) trên địa bàn tỉnh; hoàn thành các nội dung về đánh giá chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với lĩnh vực hiện đại hóa hành chính 29 sở, ngành và UBND cấp huyện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan HCNN, thông qua đó góp phần hiện đại hóa nền hành chính. Đây sẽ là công cụ quản lý của lãnh đạo, đồng thời là công cụ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện đúng nhiệm vụ, chức trách được giao trong quá trình thực thi công vụ.

             Đẩy mạnh việc gắn kết các hoạt động sự nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước về TCĐLCL. Năm 2020, đã kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm PTĐ, chuẩn đo lường cho 338 đơn vị, cơ sở đến hạn kiểm định, với tổng số 1.854 PTĐ, trong đó phương tiện đo nhóm 2 là 1.816 thuộc các lĩnh vực (cân bàn, cân đồng hồ lò xo, cân kỹ thuật, cân phân tích, cân ôtô, taximet, huyết áp kế, áp kế, PTĐ tim, PTĐ não, cột đo xăng dầu, bộ PTĐ dung tích thông dụng, ca đong), cấp chứng chỉ kiểm định đạt yêu cầu cho 1.756 PTĐ; lĩnh vực ứng dụng năng lượng nguyên tử đã kiểm định 38 thiết bị X- quang trong y tế và đo đánh giá an toàn bức xạ phòng đặt máy X- quang tổng số 57 phòng; tiến hành kiểm định đối chứng công tơ điện 3.841PTĐ cấp chứng chỉ kiểm định đạt yêu cầu cho 3.636 PTĐ; đo điện trở hệ thống nối đất chống sét đánh thẳng và nối đất an toàn cho 3 điểm và 1 hệ thống. Hoạt động điểm bảo hành cân Nhơn Hòa đã hiệu chỉnh, kiểm định được 161 cân đồng hồ lò xo; duy trì hoạt động của phòng thử nghiệm điện - điện tử theo TCVN ISO 9001:2015 và TCVN ISO/IEC 17025:2017 (đánh giá giám sát của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA); duy trì việc hiệu chuẩn thiết bị); kiểm định, hiệu chuẩn PTĐ chuẩn đo lường được thực hiện đầy đủ và đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Công tác đào tạo, tập huấn cho đội ngũ làm công tác kiểm định luôn được chú trọng.

 Với kết quả đó có thể nói, hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước, đảm bảo công bằng trong thương mại, bảo vệ môi trường và sức khoẻ nhân dân là công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Để phát huy vai trò quan trọng của đo lường chất lượng trong đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng.... trong thời gian tới ngành KH&CN sẽ tăng cường hơn trong công tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn về công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh tuân thủ các quy định của pháp luật về về lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, xử lý các hành vi vi phạm. Qua đó tạo được lòng tin cho người tiêu dùng và doanh nghiệp, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh công bằng, lành mạnh trên thị trường./.

 Phan Thu Hương

Trung tâm Ứng  dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h