Tin Hoạt động >> Chung

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về An toàn Bức xạ năm 2021

19/03/2021 01:39:48 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch Số 22 /KH-SKHCN ngày 04/3/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái về việc Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ của các cơ sở bức xạ X- quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021. Ngày 11/3/2021 Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Thông tin và Đào tạo – Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân (ATBXHN), tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ của các cơ sở bức xạ X- quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Trần Đức Hợp – Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Chuyên gia của Cục ATBXHN truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Hội nghị nhằm mục đích Thông tin, tuyên truyền những quy định mới của Nhà nước về An toàn bức xạ và Nâng cao kiến thức an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ của các cơ sở X- quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          Tại Hội nghị chuyên gia của Cục ATBXHT truyền tải đến các nội dung: Phổ biến Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ  Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; Quy định về kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng: Các yêu cầu kiểm soát chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; Giới hạn liều đối với nhân viên bức xạ và công chúng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành...; Trang bị các kiến thức cơ bản về An toàn bức xạ cho cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp với thiết bị bức xạ.

 Kết thúc Hội nghị các học viên là cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X-quang đã được đánh giá kết quả và được Cấp Giấy chứng nhận an toàn toàn bức xạ./.

                                                                                           Hoàng Minh Tuân

                                                                  Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h