Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin Khoa học và Công nghệ số 2.2022

29/06/2022 03:46:46 Xem cỡ chữ Google
Bản tin Khoa học công nghệ số 2

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h