Tin Hoạt động >> Chung

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRONG QUÝ I NĂM 2021

22/03/2021 02:01:08 Xem cỡ chữ Google
Trong Quý I năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Khoa học và Công nghệ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh; đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của cơ quan có thẩm quyền và ngành Y tế; ngay sau đó đã tập trung triển khai các công việc sau thời gian nghỉ Tết, đảm bảo tiến độ và kế hoạch đề ra.

Chuyên gia của Cục ATBXHN truyền đạt các nội dung tại Hội nghị

Trong công tác tham mưu, tổng hợp đã tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái; chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 và xin ý kiến các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến và chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách khuyến khích, hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025; chủ trì xây dựng dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021; dự toán kinh phí áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan HCNN năm 2021 và đề nghị Sở Tài chính xem xét, thẩm định trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã tổ chức 04 hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN kết thúc năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Kết quả 04 nhiệm vụ KH&CN đều được Hội đồng xếp loại Đạt. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm các đề tài, dự án chuyển tiếp sang năm 2021 để thực hiện. Xây dựng và ban hành các văn bản chấp thuận chuyển nguồn kinh phí của một số hạng mục chi đối với các nhiệm vụ KHCN phê duyệt thực hiện đợt 3, năm 2020. Tổng hợp, rà soát các đề xuất đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2021 để tham mưu trình Thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh xem xét, phê duyệt.

 Đối với công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành đã tham gia ý kiến thẩm định 08 dự án đầu tư của tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và tiến độ; tham gia ý kiến góp ý 10 dự thảo gồm Luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác; phối hợp với Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức hội thảo "Tiếp nhận chuyển giao cơ sở dữ liệu (phần mềm) đánh giá trình độ và năng lực sản xuất của các DN trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020" với sự tham gia của hơn 20 doanh nghiệp và các đơn vị liên quan tham gia; phối hợp với Cục an toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức Pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Hội nghị có sự tham gia của 36 cán bộ phụ trách và làm công tác chuyên môn trong lĩnh vực an toàn bức xạ; thẩm định và cấp 03 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái; hướng dẫn và tiếp nhận 02 hồ sơ xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ; hướng dẫn và tiếp nhận 52 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo; cấp 11 Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

 Công tác thanh tra đã xây dựng và tham mưu ban hành 41 văn bản thuộc lĩnh vực thanh tra, tiếp công dân, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại tố cáo, công tác pháp chế, thủ tục hành chính...xây dựng kế hoạch cuộc thanh tra hành chính việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn được giao đối với Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ.

Về công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng thực hiện xuất bản và phát hành 03 số Bản tin thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và gửi cho 600 tổ chức, cá nhân có liên quan; tổng hợp báo cáo kết quả chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với lĩnh vực hiện đại hóa hành chính, tiêu chí 7.4 (Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng và cung cấp các tài liệu theo quy định để chấm điểm chỉ số CCHC của UBND tỉnh Yên Bái năm 2020); xây dựng kế hoạch tổ chức 03 khóa đào tạo, tập huấn thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái; tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng - Yên Bái và quy trình trồng thu hái chè đối với các hộ sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn; hướng dẫn bằng văn bản các doanh nghiệp, đơn vị tham gia hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021; thực hiện việc giám sát sửa chữa, lắp mới 11 cột đo xăng dầu theo quy định tại Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu.

 Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN, tiếp tục chỉ đạo triển khai 03 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp sang năm 2021 đảm bảo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt (nghiên cứu tính thích ứng của giống Na nhập nội tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình sản xuất nấm Linh Chi (Ganodema licidum) từ nguyên liệu ngọn, cành cây keo tại tỉnh Yên Bái; Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây Sơn Tra ghép giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái); tổ chức lưu giữ và phân lập các loại giống nấm tại đơn vị. Sản xuất và cung cấp ra thị trường 120 túi giống nấm linh chi. Sản xuất chế phẩm sinh học E.M 2 theo đơn đặt hàng; thông báo kiểm định phương tiện đo đối với 23 đơn vị, cơ sở (trong đó tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo: 18 đơn vị, cơ sở); kiểm định được 227 phương tiện đo, cấp chứng nhận kiểm định cho 222 PTĐ trên các lĩnh vực huyết áp kế, dung tích, khối lượng....kiểm định 04 thiết bị X-quang dùng trong Y tế; đo đánh giá an toàn bức xạ 06 phòng đặt máy X-quang; biên tập và xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ số 01/2021; sản xuất 01 chuyên mục "Khoa học và Công nghệ" phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng 01 chuyên trang "Khoa học và Công nghệ" đăng trên Báo Yên Bái./.

                                                     Nguyễn Thanh Sơn - Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h