Tin Hoạt động >> Chung

Hội nghị triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh và hệ thống giám sát an toàn, an ninh không gian mạng tỉnh Yên Bái

05/04/2021 09:06:21 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 19/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai xây dựng, lắp đặt, chuyển giao cơ sở hạ tầng đô thị thông minh tỉnh Yên Bái. Vừa qua, vào ngày 24 tháng 3 năm 2021 Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của cơ quan đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh; hệ thống giám sát an toàn, an ninh không gian mạng và phổ biến quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng và hệ thống giám sát an toàn, an ninh không gian mạng.

Quang cảnh hội nghị

Tới dự có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban điều hành dự án đô thị thông minh tỉnh, các đơn vị thi công, đại diện các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh… Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đơn vị thi công giới thiệu về mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh Yên Bái; giới thiệu về Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng. Mạng truyền số liệu chuyên dùng hiện đã hoàn thành cài đặt, cấu hình tại điểm chung ở Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh và đang tiến hành cài đặt tại 399 điểm còn lại trên địa bàn tỉnh. Từ tháng 4 năm 2021, Trung tâm tích hợp dữ liệu sẽ  tiến hành đưa các ứng dụng của tỉnh chạy vào mạng gồm: Phần mềm quản lý điều hành, phần mềm 1 cửa điện tử liên thông 3 cấp, phần mềm cán bộ công chức viên chức và các phần mềm nội bộ khác để đảm bảo an toàn dữ liệu. Đến thời điểm này, Trung tâm giám sát an toàn, an ninh không gian mạng đã hoàn thành việc bàn giao thiết bị đến 38 đơn vị, hoàn thành hệ thống máy chủ, quản trị sẵn sàng cho phép các máy trạm tại các đơn vị kết nối dữ liệu, đảm bảo sẵn sàng bảo vệ và giám sát các thiết bị mạng trong trung tâm tích hợp dữ liệu.

Tại hội nghị, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã phổ biến Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các đơn vị cử cán bộ phụ trách công nghệ thông tin phối hợp với cán bộ kỹ thuật triển khai mạng truyền số liệu chuyên dùng và triển khai hệ thống an toàn, an ninh mạng, rà soát, kiểm tra lại hệ thống mạng Lan để đấu nối với hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng của tỉnh và hệ thống giám sát để cài đặt, vận hành và đưa vào sử dụng đảm bảo đúng yêu cầu đề ra./.

                                                                Hoàng Hải Long, Sở Khoa học và Công nghệ

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h