Tin Hoạt động >> Chung

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG KH&CN - "CẦU NỐI " ĐƯA KHOA HỌC ĐẾN GẦN NGƯỜI DÂN

06/04/2021 08:30:09 Xem cỡ chữ Google
Đẩy mạnh truyền thông KH&CN là một trong những nhiệm vụ góp phần vào sự thành công của hoạt động KH&CN. Trong những năm qua ngành KH&CN Yên Bái đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN; các kết quả nghiên cứu, ứng dụng triển khai trên địa bàn tỉnh. Khẳng định vai trò của truyền thông KH&CN là nhằm nâng cao nhận thức của người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN; là kênh truyền tải đến người dân những thành tựu khoa học, công nghệ mới, đưa các kết quả nghiên cứu, ứng dụng thành công áp dụng vào cuộc sống và sản xuất kinh doanh; mặt khác còn là cầu nối kết nối giữa nhà quản lý, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và người dân trong phát trển kinh tế-xã hội. Bằng nhiều hình thức hoạt động để tăng cường tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương về lĩnh vực KH&CN ngành KH&CN đã tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, tuyên truyền trên các trang Bản tin của ngành và trên các phương tiện thông tin như Báo, Đài phát thanh truyền hình của tỉnh... để các tổ chức, các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh cập nhật thường xuyên và đầy đủ, góp phần khẳng định vai trò của KH&CN là động lực quan trọng để phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chỉ tính trong năm 2020, công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế chính sách của Trung ương và địa phương về lĩnh vực KH&CN, cụ thể ở từng lĩnh vực như: Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Sở hữu trí tuệ được đẩy mạnh, cùng với việc thực hiện Đề án “Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Yên Bái giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030”. Với mục tiêu, xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh, là một trong những hướng đi trọng tâm, cần thiết, góp phần mang lại hiệu quả, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời từng bước làm thay đổi nhận thức của người dân, doanh nghiệp, từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo hướng tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa... Ngành Khoa học đã tăng cường phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức các hội nghị tập huấn về “Xác lập, quản lý, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ cho sản phẩm đặc sản địa phương” và tư vấn, hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký bảo hộ quyền SHTT, góp phần tạo dựng uy tín, danh tiếng, năng lực cạnh tranh trên thị trường, kết quả đã có một số sản phẩm đặc sản của tỉnh được đăng ký bảo hộ quyền SHTT như: Nhãn hiệu chứng nhận “Cá hồ Thác Bà”, “Gà xương đen Mù Cang Chải”, “Vịt bầu Lâm Thượng” Huyện Lục Yên, “Khoai sọ nương Trạm Tấu”, nhãn hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm được sản xuất và chế biến từ cây quế Văn Yên; xây dựng Nhãn hiệu tập thể “Thịt hun khói Mường Lò”, xây dựng chỉ dẫn địa lý “Măng tre Bát Độ Yên Bái”, “Mật ong Mù Cang Chải”, “Bảo hộ và quản lý Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm ba ba gai Văn Chấn - Yên Bái”... Song song với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh được duy trì thường xuyên bằng việc tổ chức các lớp tập huấn, các cuộc thanh tra chuyên ngành với mục tiêu, tuyên truyền phổ biến các qui định của pháp luật, đồng thời cũng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này nhằm nâng cao nhận thức, trình độ chuyên môn về ATBX- hạt nhân cho các tổ chức, cá nhân giúp họ thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước về an toàn khi sử dụng. Để từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TCĐLCL) trên địa bàn tỉnh, công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật đã được triển khai sâu rộng: Tổ chức đào tạo tập huấn và hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần hiện đại hóa nền hành chính; Luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2020”, đã hỗ trợ 04 doanh nghiệp xây dựng tích hợp công cụ nâng cao năng suất chất lượng; Tổ chức phổ biến kiến thức về TCĐLCL trong kinh doanh xăng dầu cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh...

          Về các kết quả nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao KH&CN góp phần đưa KH&CN vào cuộc sống, đến gần với người dân hơn, giúp cho hoạt động KH&CN ngày càng có tác động cụ thể vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong những năm qua ngành KH&CN đã phối hợp với cơ quan Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh giới thiệu những thành tựu, những nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo đạt hiệu quả; lĩnh vực chăn nuôi và trồng trọt được đánh giá là phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của các địa phương trong tỉnh, các mô hình chuyển giao công nghệ đạt hiệu quả… thông qua các chuyên trang, chuyên mục định kỳ. Với việc làm này phần nào đã tạo động lực thúc đẩy phong trào sáng tạo, cải tiến kỹ thuật trong các đơn vị, doanh nghiệp, mở ra một hướng đi mới cho người dân trong phát triển kinh tế, giúp người dân thay đổi nhận thức trong sản xuất mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật để tạo nên giá trị sản phẩm.

          Có thể nhận thấy truyền thông KH&CN là một trong những yếu tố góp phần đưa KH&CN vào cuộc sống, với vai trò tuyên truyền, giới thiệu các chủ trương, chính sách phát triển KH&CN của Đảng và Nhà nước, công tác quản lý KH&CN; các kết quả thực hiện đề tài, dự án khoa học triển khai thực hiện ở địa phương được nghiệm thu đạt kết quả, có khả năng áp dụng để nhân rộng; truyền tải thông tin về các lĩnh vực: Sở hữu trí tuệ, Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, chuyển giao công nghệ... qua đó đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương trong tỉnh.

          Tuy nhiên, sản phẩm truyền thông KH&CN còn hạn chế: Số lượng chương trình truyền tải trên phương tiện thông tin đại chúng còn ít, nội dung chưa phong phú, chưa phản ánh kịp thời các hoạt động KH&CN của tỉnh, việc tuyên truyền ứng dụng tiến bộ KH&CN chưa thực sự hiệu quả... bởi vậy chưa thu hút người đọc, người nghe, người xem... dẫn đến hiệu quả của truyền thông chưa cao.

          Để hoạt động truyền thông KH&CN thực sự trở thành “Cầu nối” có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, thì cần được quan tâm hơn nữa về: Nâng cao chất lượng phối hợp tuyên truyền giữa ngành Khoa học với các cơ quan truyền thông tại địa phương, Trung ương, giữa người làm công tác truyền thông về KH&CN với các nhà báo, phóng viên để xây dựng các nội dung tuyên truyền phong phú, phù hợp, chuyển hóa các thông tin KH&CN vốn khó viết, khó hiểu trở thành vấn đề dễ  hiểu đến với công chúng ngày càng trở nên có giá trị hơn./.

Phan Thu Hương

Trung tâm ƯDKT, TTKH&CN tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h