Tin Hoạt động >> Chung

HỌP HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH YÊN BÁI LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2021

20/04/2021 02:55:27 Xem cỡ chữ Google
Từ ngày 31/3/2021 đến ngày 15/4/2021, Hội đồng sáng kiến tỉnh Yên Bái đã tổ chức 17 cuộc họp xét sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2021.

Hội đồng sáng kiến tỉnh Yên Bái họp xét công nhận sáng kiến lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2021

Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng sáng kiến tỉnh Yên Bái chủ trì các cuộc họp hội đồng và với sự tham dự các của thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh.

Với 51 sáng kiến trên các lĩnh vực công tác của ngành giáo dục và đào tạo gồm 19 sáng kiến thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo và 32 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo các huyện, thị, thành phố.

Tại các phiên họp Hội đồng, các thành viên Hội đồng sáng kiến đã có những nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Hình thức, nội dung trình bày Báo cáo sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, nhân rộng; khả năng mang lại lợi ích thiết thực. Đồng thời, Hội đồng cũng đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các báo cáo sáng kiến. Trong đó, đa số các báo cáo sáng kiến được trình bày đúng quy định, các giải pháp đề xuất đã có tính mới, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Một số sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số báo cáo sáng kiến chưa rõ tính mới, chưa có tính đột phá, không mang dấu ấn cá nhân, chưa có sự so sánh, đánh giá những tồn tại, hạn chế của các giải pháp trước đây với những giải pháp mới để từ đó làm rõ hơn hiệu quả, lợi ích mang lại của sáng kiến.

Thông qua hình thức bỏ phiếu, Hội đồng đã nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh cho 27 sáng kiến thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2021./.

Nguyễn Thị Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h