Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 1.2023

27/04/2023 09:13:42 Xem cỡ chữ Google

Bản tin KHCN sôs 1

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h