Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Ứng dụng công nghệ Internet of things (IoT) xây dựng hệ thống quản lý quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Văn Chấn

22/08/2019 10:11:17 Xem cỡ chữ Google

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng công nghệ Internet of things (IoT) xây dựng hệ thống quản lý quy trình sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Văn Chấn

Cơ quan chủ trì thực hiện: Văn phòng Cấp ủy va Chính quyền huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Chủ nhiệm đề tài: Kỹ sư Nông Ích Chấn, Phó chủ tịch UBND huyện Văn Chấn

Các thành viên tham gia chính:

1. Trần Đăng Khôi - Thạc sỹ

2. Hoàng Hà - Kỹ sư

3. Nguyễn Hoàng Long - Thạc sỹ

4. Hoàng Thị Thu Hương - Cử nhân.

Mục tiêu nhiệm vụ:

          - Xây dựng hệ thống quản lý quá trình sản xuất để làm cơ sở thực hiện truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Văn Chấn, gồm 5 hộ dân, diện tích 6,4 ha.

          - Xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm cam Văn Chấn đạt các thông số kỹ thuật sau:

+ Hệ điều hành Máy chủ: Windows Server 2012 trở lên;

+ Web server: IIS tích hợp sẵn trên Hệ điều hành;

+ Công cụ phát triển: Hệ thống sẽ được phát triển trên nền công nghệ của Công nghệ Microsoft.NET và ngôn ngữ lập trình C#.

+ Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được lựa chọn để sử dụng cho hệ thống là Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server 2014.

Kết quả thực hiện:

Sau 2 năm thực hiện, nhóm thực hiện Dự án khoa đã đạt kết quả, cụ thể:

- Thu thập đầy đủ thông tin về việc quản lý, sản xuất cam theo tiêu chuẩn ViệtGAP trên địa bàn huyện Văn Chấn, từ đó đánh giá sát các vấn đề liên quan đến Dự án, như: việc ghi chép sổ sách, việc chăm sóc (bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch...); việc bố trí các cảm ứng, cảm biến về quản lý sản xuất (nhiệt độ, độ ẩm... của vườn cam); khả năng ứng dụng công nghệ thông tin của các hộ gia đình tham gia Dự án... Qua đó, đã xác định được những việc làm, phương án, giải pháp cụ thể thực hiện Dự án.

- Xây dựng được hệ thống sổ ghi chép điện tử ứng dụng trên máy tính, điện thoại di động thông minh, dễ hiểu, dễ sử dụng, dễ quản lý... để người dân có thể sử dụng phần mềm ghi chép, từ đó hướng đến thay thế cho sổ sách thông thường vào sản xuất cam theo tiêu chuẩn ViêtGap tại huyện Văn Chấn.

- In được tem truy xuất nguồn gốc. Trong đó có nhiều thông tin thể hiện được nguồn gốc canh tác cam theo tiêu chuẩn VietGap trên cơ sở quản lý sản xuất có tính xác thực cao, thuyết phục được khách hàng khi truy nguyên vào tem truy xuất cam. Cụ thể, Hợp tác xản xuất Cam đã ký hợp đồng với hệ thống Siêu thị BigC miền Bắc cung cấp trên 1.000 tấn cam cho hệ thống siêu thị.

- Tập huấn cho 20 hộ gia đình tham gia Dự án, các hộ có nhu cầu canh tác cam theo tiêu chuẩn VietGAP để sử dụng phần mềm. Ngoài ra Dự án còn tập huấn cho một số lãnh đạo, cán bộ có Dự án triển khai.

- Các thiết bị IoT lắp đặt tại 05 mô hình được bàn giao lại cho các hộ dân tiếp tục quản lý, phục vụ cung cấp thông tin tình hình sản xuất.

- Chuyển giao công nghệ quản lý sản xuất cho các hộ nông dân trong vùng sản xuất cam của huyện, tập trung ở các có diện tích cam lớn của huyện Dự án triển khai. Xác định được diện tích, số hộ trồng cam theo tiêu chuẩn VietGAP có thể tham gia mở rộng ứng dụng trong thời gian tới, dự kiến số lượng diện tích đăng ký theo tiêu chuẩn VietGap trong năm tới sẽ lên tới 10 ha với 08 hộ gia đình.

Thời gian bắt đầu: 2017

Thời gian kết thúc: 2018

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h