Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

05/05/2021 09:01:40 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

  Ngay sau khi nhận được văn bản của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Công văn số 188/SKHCN-TCĐLCL ngày 11 tháng 3 năm 2021 về việc hướng dẫn thực hiện quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu và gửi tới các đại lý, các thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng, dầu và các cửa hàng bán lẻ xăng, dầu đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như: Phải kiểm định cột đo xăng, dầu; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra định kỳ cột đo xăng, dầu; trang bị bộ ca đong, bình đong đã được kiểm định; xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng; lấy mẫu, niêm phong mẫu và lưu giữ mẫu; lưu hồ sơ chất lượng xăng, dầu…. Bên cạnh đó, Sở Khoa học đã chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ thực hiện kiểm định định kỳ, kiểm định sau sửa chữa cột do xăng, dầu đảm bảo và tuân thủ đúng theo quy định. Với chức năng, nhiệm vụ của ngành, ngày 17 tháng 3 năm 2021 Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 32/KH-SKHCN về khảo sát chất lượng xăng, dầu lưu thông trên thị trường tỉnh Yên Bái. Sở đã chỉ đạo phòng chuyên môn tiến hành khảo sát, lấy ngẫu nhiên 04 mẫu xăng E5 RON 92 tại một số cửa hàng kinh doanh xăng, dầu thuộc các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái (mỗi huyện lấy 01 mẫu) của 04 cửa hàng nhập xăng từ các đơn vị sản xuất, pha chế, cung cấp xăng, dầu khác nhau. Sau khi tiến hành lấy mẫu, Sở Khoa học và Công nghệ đã gửi mẫu đi thử nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng xăng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Kết quả thử nghiệm 04/04 mẫu xăng đều phù hợp với các chỉ tiêu về chất lượng xăng theo quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN, kết quả cụ thể như sau: Chỉ tiêu Trị số ốctan (RON): 04/04 mẫu đều đạt kết quả từ 93,9-95,5;  Hàm lượng chì, g/L: 04/04 mẫu không phát hiện; Hàm lượng lưu huỳnh mg/kg; Hàm lượng benzen, % thể tích; Hàm lượng hydrocacbon thơm, % thể tích; Hàm lượng Olefin, % thể tích; Hàm lượng Oxy, % khối lượng; Hàm lượng etanol, % thể tích; Tổng hàm lượng kim loại (Fe, Mn), % thể tích; thành phần cất phân đoạn: 9/9 chỉ tiêu của 04 mẫu xăng E5 RON 92 đều nằm trong giới hạn cho phép được quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN; Chỉ tiêu ngoại quan: mẫu màu xanh, trong suốt, không phân lớp và không có tạp chất; Qua kết quả khảo sát và lấy mẫu thử nghiệm ngẫu nhiên một số mẫu xăng trên, sở Khoa học và Công nghệ chưa phát hiện tổ chức, cá nhân nào trên địa bàn có hoạt động pha chế, kinh doanh xăng E5 RON 92 không phù hợp với các chỉ tiêu chất lượng theo quy định.

Trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục công tác thông tin, tuyên truyền và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng, dầu thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng theo Thông tư  số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu và các văn bản khác có liên quan; Chủ trì phối với với các ngành chức năng tiến hành cuộc thanh tra về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu, dự kiến đầu Quý IV/2021.

                                                                       Dương Thị Xuân, Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h