Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 1.2023

25/04/2023 02:54:19 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h