Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ZERUMBONE TỪ CÂY GỪNG GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN – TỈNH YÊN BÁI.

23/08/2019 10:01:58 Xem cỡ chữ Google

NGHIÊN CỨU KHẢO SÁT HÀM LƯỢNG ZERUMBONE TỪ CÂY GỪNG GIÓ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĂN YÊN – TỈNH YÊN BÁI.

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu khảo sát hàm lượng Zerumbone từ cây gừng gió trên địa bàn huyện Văn Yên - tỉnh Yên Bái.

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Chủ trì nhiệm vụ: PGS.TS. Nguyễn Thanh Mai - Giảng viên Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

Mục tiêu nhiệm vụ:

-         Đánh giá thực trạng phân bố của loài Gừng gió trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

-         Khảo sát hàm lượng Zerumbone từ củ Gừng gió trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

Bảng thống kê thực trạng phân bố và phát triển của loài Gừng gió trên địa bàn huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bằng việc điều tra khảo sát với 29 tiêu chí thông qua người dân bản địa. Ngoài việc định danh được tên  khoa học của 34 mẫu Gừng có tên khoa học là Gingiber purpureum Roscoe còn có thêm một cây lạ mà người dân gọi là “Gừng đen” chưa xác định được tên khoa học  thuộc họ Zingieraceae.

Đánh giá hàm lượng Zerumbone từ loài Gừng gió được trồng một số xã thuộc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái bằng phương pháp vật lý hiện đại. Kết quả cho thấy hàm lượng Zerumbone trong củ “Gừng gió vàng” tại những địa điểm khảo sát không kém hơn hàm lượng Zerumbone đã được phân tích trong các tài liệu tham khảo, và hơn kém nhau không đáng kể ở các vị trí địa lý thuộc các xã và giữa thổ nhưỡng của các xã. Điều đó chứng tỏ bảy xã được khảo sát đều thuận lợi cho sự phát triển của cây Gừng gió. Điều đặc biệt là củ “Gừng gió đen” , có hàm lượng Zerumbone vượt trội hơn hẳn so với 34 mẫu “ Gừng gió vàng”trong cùng một điều kiện và phương pháp nghiên cứu.

          Đưa ra quy trình tạm thời điều chế, phân lập Zerumbone từ loài Gừng gió được trồng một số xã thuộc huyện Văn Yên, Tỉnh Yên Bái bằng phương pháp nghiên cứu hiện đại. Quy trình phân lập chất sạch Zerumbone phù hợp với sản xuất quy mô vừa phải, hiệu suất của quy trình khoảng 0,094%: cứ 1000kg bột Gừng gió sẽ thu được khoảng 0,9 kg Zerumbone. Để thu được 1000kg bột gừng gió khô cần khoảng 5000kg củ gừng gió tươi, hiệu suất chuyển đổi khối lượng từ mẫu tươi sang mẫu khô (bột gừng gió khô) là khoảng 20%.

 

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: từ năm 2017 đến năm 2018

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h