Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

05/05/2021 09:04:51 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường và chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; Công văn số 141/BCĐ389-QLTT ngày 01/3/2021 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh Yên Bái về tăng cường quản lý chất lượng mặt hàng xăng dầu. Hiện nay, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại mặt hàng xăng, dầu diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng pha trộn, tiêu thụ xăng giả, kém chất lượng tiếp tục xảy ra trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm như trong thời gian vừa qua, phát hiện việc pha chế xăng dầu giả xảy ra tại Công ty TNHH TMVT xăng dầu 89, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 188/SKHCN-TCĐLCL ngày 11/3/2021 đề nghị các đại lý, các thương nhân nhận quyền bán lẻ và các cửa hàng xăng bán lẻ dầu trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

I. Về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Quy định pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng dầu đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu yêu cầu các đại lý, các thương nhân nhận quyền bán lẻ và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nội dung sau: 

1. Kiểm định cột đo xăng dầu theo quy định của pháp luật về đo lường, chứng chỉ kiểm định (dấu kiểm định, tem kiểm định, giấy chứng nhận kiểm định) phải còn thời hạn giá trị.

2. Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra định kỳ phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo, lưu giữ hồ sơ tự kiểm tra.

3. Trang bị bộ ca đong, bình đong đã được kiểm định loại 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ để tự kiểm tra sai số của cột đo xăng dầu (định kỳ 1 tháng ít nhất 1 lần tự kiểm tra sai số phương tiện đo).

4. Khi phát hiện kết quả đo lượng xăng dầu không bảo đảm yêu cầu quy định phải dừng việc sử dụng; tuyệt đối không tự ý tháo dỡ niêm phong, kẹp chì của cột đo xăng dầu và liên hệ bằng văn bản tới cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo hoặc các đơn vị, đại lý có giấy chứng nhận ủy quyền của cơ sở sản xuất, nhập khẩu, cung cấp phương tiện đo để tiến hành sửa chữa đồng thời gửi tới Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái và tổ chức kiểm định phương tiện đo.

          II. Về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu

Quy định về chất lượng trong kinh doanh xăng dầu yêu cầu các đại lý, các thương nhân nhận quyền bán lẻ và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nội dung sau: 

1. Xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo TCVN ISO 9001 hoặc hệ thống quản lý chất lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu chuẩn ISO/TS 29001.

Riêng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ cần thực hiện quy trình kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu do thương nhân chủ sở hữu cửa hàng xăng dầu ban hành để duy trì chất lượng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng

2. Lấy mẫu, niêm phong mẫu và lưu giữ mẫu để phục vụ việc đối chứng khi có tranh chấp về chất lượng.

  3. Thực hiện các biện pháp bảo đảm cung cấp cho khách hàng xăng dầu phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

          Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu chỉ cần thông báo công khai ở vị trí để nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về: loại xăng dầu kinh doanh theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; tiêu chuẩn công bố áp dụng.

          4. Lưu hồ sơ chất lượng xăng dầu.

          a) Đối với đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ

          Việc lưu trữ hồ sơ quy định tại Khoản 8, Điều 20, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

          - Lưu giữ hóa đơn hoặc bản sao hóa đơn mua hàng;

          - Lưu giữ bản sao (sao y bản chính) tiêu chuẩn công bố áp dụng do thương nhân phân phối, tổng đại lý cung cấp;

          - Lưu giữ hồ sơ, tài liệu đảm bảo đầy đủ các nội dung, thông tin theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL (Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN); Lập và lưu hồ sơ, tài liệu đảm bảo đầy đủ các nội dung, thông tin theo Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP (Phụ lục kèm theo Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN) đối với từng lô xăng dầu do bên giao xăng dầu cung cấp;

          - Lưu giữ hồ sơ kiểm soát sự phù hợp của hệ thống bể chứa xăng dầu.

          b) Đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu

          Việc lưu trữ hồ sơ theo quy định tại Khoản 5, Điều 21, Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

          - Lưu giữ hồ sơ, tài liệu đảm bảo đầy đủ các nội dung, thông tin theo Mẫu 1. BBLM-NP-CKCL của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối xăng dầu; Lập và lưu giữ hồ sơ, tài liệu đảm bảo đầy đủ các nội dung, thông tin theo Mẫu 2. BBLM-BGM-KTNP đối với từng lô xăng dầu do bên giao cung cấp;

          - Lưu giữ hồ sơ kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu.

          5. Ngừng ngay việc bán xăng dầu và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định khi phát hiện xăng dầu có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng.

                                                                                                                    Dương Thị Xuân, Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h