Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2021

13/05/2021 02:36:58 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia; Thực hiện nội dung Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn tham gia hoạt động GTCLQG năm 2021, cụ thể như sau:

* Các văn bản quy định về hoạt động GTCLQG: Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

     * Điều kiện tham dự: Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG.

     * Thời gian triển khai hoạt động GTCLQG năm 2021: Từ ngày 02/5/2021 đến  trước ngày 30/5/2021: Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tham dự (các báo cáo giới thiệu và tự đánh giá), nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Từ ngày 01/6/2021 đến ngày 30/7/2021: Hội đồng sơ tuyển tỉnh đánh giá hồ sơ; đánh giá tại chỗ đối với doanh nghiệp và gửi kết quả lên Hội đồng Quốc gia trước ngày 15/8/2021; Hội đồng Quốc gia thẩm định kết quả, hồ sơ đánh giá của Hội đồng sơ tuyển tỉnh xong trước ngày 30/9/2021; Tháng 10/2021: Hoàn thiện việc lấy ý kiến hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2021; Tháng 12/2021: Công bố danh sách các doanh nghiệp đạt GTCLQG năm 2021. Lễ trao giải “Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2021” được tổ chức tại Hà Nội, truyền hình trực tiếp trên VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam, dự kiến tháng 02/2022.

     * Lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG: Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp. Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và UBND tỉnh khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm (Quy định tại Điều 30, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ).

 

   Dương Thị Xuân, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h