Tin Hoạt động >> Chung

NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 18-5

14/05/2021 07:40:07 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện nội dung Công văn số 925/BKHCN-VP ngày 22/4/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc hướng dẫn tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-SKHCN ngày 27/4/2021 về việc tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam năm 2021 với chủ đề: “Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo - Khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai” nhằm biểu dương và tôn vinh những nhà khoa học, đội ngũ cán bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN, kết quả hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của KH&CN; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật của các ngành, các địa phương, các doanh nghiệp trong tỉnh; động viên thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học trong tương lai.

Các hoạt động kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 được tổ chức ý nghĩa, thiết thực, tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt phải bảo đảm tuân thủ đầy đủ, nghiêm túc các quy định, biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để kết nối, lan tỏa các hoạt động chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 trong phạm vi toàn tỉnh.

       Theo Kế hoạch đã phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái sẽ phối hợp với Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, thực hiện công tác tuyên truyền các hoạt động tổ chức Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2021 với các nội dung: (1). Tổ chức gặp mặt, tọa đàm, giao lưu tôn vinh trí thức nhân Ngày khoa học công nghệ Việt Nam 18-5; (2). Tổ chức Hội nghị bàn giao sản phẩm, hồ sơ kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ kết thúc năm 2020: Tổ chức hội nghị bàn giao sản phẩm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN đã nghiệm thu kết thúc năm 2020 cho các ngành chức năng, các địa phương, các đơn vị có cam kết tiếp nhận kết quả, sản phẩm nhiệm vụ KH&CN để đơn vị quản lý, khai thác ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh và hoạt động chuyên môn của địa phương, đơn vị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn; (3). Phối hợp phát động phong trào Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh và cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc: Tiếp tục phối hợp với Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai các hoạt động của Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X (2021-2022)  và Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XVII năm 2021, Phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền và phổ biến kiến thức KH&CN đến với hội viên và nhân dân; (4). Phối hợp phát động phong trào học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học: phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức phát động phong trào học sinh, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và tuyên truyền cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ XVII năm 2021, phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phát động và tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI năm 2021 trên địa bàn tỉnh; (5). Tổ chức tuyên truyền về hoạt động KH&CN và đổi mới sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng: tuyên truyền, giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về lĩnh vực KH&CN tới các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn, thông tin, giới thiệu kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN có kết quả tốt, có khả năng áp dụng và nhân rộng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thông tin về Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ X (2021-2022) và Hội thi Tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI năm 2021.   

                                                     Nguyến Thị Thu Hằng, Sở Khoa học và Công nghệ        

                   

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h