Ấn phẩm khoa học công nghệ >> Chung

Bản tin KHCN số 3.2023

02/11/2023 11:05:49 Xem cỡ chữ Google

Bản tin KHCN số 3 năm 2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h