Tin Hoạt động >> Chung

Yên Bái: Phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2021.

19/05/2021 03:44:34 Xem cỡ chữ Google
Ngày 18/5/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 873/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2021.

Ứng dụng TBKT sản xuất Nấm đông trùng hạ thảo tại Yên Bái là một nhiệm vụ khoa học và công nghệ được đề xuất năm 2021

Theo đó, tỉnh phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2021, gồm 10 nhiệm vụ, trong đó: Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Sản xuất nông, lâm nghiệp: 05 nhiệm vụ; Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội: 02 nhiệm vụ; Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Y tế: 01 nhiệm vụ; Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin: 01 nhiệm vụ; Nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 01 nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định, đồng thời tổ chức tuyển chọn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phê duyệt theo đúng pháp luật và các quy định hiện hành./.

                                       Nguyễn Thanh Sơn, Sở Khoa học và Công nghệ

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h