Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHÁP LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG CHO NGƯỜI DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

28/05/2021 03:46:58 Xem cỡ chữ Google
Kể từ khi Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Thông tư số 09/2017/TT-BKHCN ngày 27/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ có hiệu lực, Sở Khoa học và Công nghệ đã xác định rõ trách nhiệm và vai trò của mình trong công tác quản lý lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, chính vì vậy Sở luôn chú trọng công tác tuyên truyền pháp luật về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và hỗ trợ thực hiện kiểm định cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ảnh: Tuyên truyền bằng hình thức tờ rơi cho các hộ kinh doanh bên trong và bên ngoài chợ trên địa bàn tỉnh.

Hằng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều triển khai các hoạt động về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ để ban quản lý chợ chủ động trang bị quả cân đối chứng, duy trì thực hiện phép đo đối chứng trong thương mại bán lẻ; các hộ kinh doanh trong chợ và người tiêu dùng nắm được chu kỳ kiểm định phương tiện đo nhóm 2, các quy định khi thực hiện phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng cũng như các hộ kinh doanh chân chính. Phòng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ, Phòng Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tiến hành tuyên truyền cho Ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh (bên trong và bên ngoài) tại 22 chợ trên địa bàn tỉnh về một số nội dung cơ bản về Luật Đo lường, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường, quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ, quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ kiểm định cân đối chứng của ban quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đảm bảo chính xác, sai số trong phạm vi cho phép, các cân đối chứng sau khi kiểm định được dán tem, kẹp chì niêm phong và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Với hình thức phát 2700 tờ rơi kết hợp với trao đổi trực tiếp, giải đáp những thắc mắc liên quan đến quy định, quyền, nghĩa vụ, lợi ích về đo lường trong thương mại bán lẻ đối với ban quản lý chợ, các hộ kinh doanh trong chợ, công tác tuyên truyền đã đảm bảo nêu được những nội dung trọng tâm các quy định của pháp luật về đo lường trong thương mại bán lẻ để ban quản lý chợ và các hộ kinh doanh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đo lường góp phần đảm bảo quyền lợi ích người tiêu dùng; nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường, góp phần ngăn chặn gian lận đo lường trong thương mại bán lẻ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Chỉ thị số 30- CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam./.

              Nguyễn Hương Giang, Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h