Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ không điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của đơn vị do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid -19 và các dịch bệnh khác

02/06/2021 08:12:05 Xem cỡ chữ Google
Từ đầu năm 2021 đến nay, trên địa bàn tỉnh, dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác diễn biến khá phức tạp (đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng gia tăng từ ngày 27/4/2021 đến nay), đã ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ.

            Đơn vị đã tạm hoãn 2 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo kế hoạch (kiểm tra việc quản lý và sử dụng phương tiện đo nhóm 2 đối với các trạm y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ năm 2021), đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát thì tiếp tục triển khai, nhằm giảm áp lực cho các tổ chức, cá nhân và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; một số cuộc họp Hội đồng khoa học và công nghệ, một số lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo phải tạm hoãn để đảm bảo công tác phòng chống dịch, hạn chế di chuyển; một số cuộc làm việc với các huyện, thị, thành phố về công tác quản lý khoa học và công nghệ tại địa phương chưa triển khai được; hoạt động cung cấp dịch vụ kiểm định phương tiện đo nhóm 2, ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh của đơn vị sự nghiệp công lập của ngành khoa học và công nghệ (Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ) cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong lĩnh vực y tế. Các phương tiện đo thuộc lĩnh vực y tế dùng trong công tác khám chữa bệnh bắt buộc phải được kiểm định định kỳ và đúng hạn theo quy định. Tuy nhiên, do việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đối với các cơ sở y tế khiến hoạt động kiểm định phương tiện đo phải tạm dừng để ưu tiên cho công tác phòng chống dịch, vì vậy một số  đơn vị đã quá hạn kiểm định định kỳ, gây khó khăn cho công tác quản lý cũng như việc đảm bảo tính chính xác của phương tiện đo….

Mặc dù dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ năm 2021, xong Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch điều chỉnh triển khai thực hiện các nội dung công việc bị chậm tiến độ sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát trên địa bàn tỉnh, đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đề ra, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ không điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành khoa học và công nghệ tại Chương trình hành động số 18-CTr/TU và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND, theo phương châm chỉ đạo “chỉ điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp, tiến độ, giữ nguyên mục tiêu tăng trưởng chung”. Công chức, viên chức, người lao động của Sở Khoa học và Công nghệ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./.

 

                             Nguyễn Thanh Sơn – Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h