Tin Hoạt động >> Chung

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

07/06/2021 07:47:33 Xem cỡ chữ Google
Trong 6 tháng đầu năm 2021, bám sát nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, điều hành các phòng, đơn vị cố gắng nỗ lực phấn đấu và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành đề ra, cụ thể:

Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ

*Công tác tham mưu, tổng hợp: Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành một số văn bản: Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 22/02/2021 về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; cấp, cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 về việc phê duyệt kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái năm 2021; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; Quyết định số 805/QĐ-UBND ngày 10/5/2021 về việc phê duyệt phân bổ kinh phí chi sự nghiệp  khoa học và công nghệ tỉnh Yên Bái năm 2021; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11/5/2021 về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Công văn số 881/UBND-NLN ngày 31/3/2021 đề xuất đặt hàng 01 Dự án do Trung ương quản lýỨng dụng khoa học và công nghệ xây dựng mô hình sản xuất gỗ ghép khối từ ván bóc gỗ rừng trồng làm vật liệu nội thất tại tỉnh Yên Bái

*Công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Tổ chức 05 hội đồng khoa học tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN kết thúc năm 2020 thuộc lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Kết quả 05 nhiệm vụ KH&CN đều được Hội đồng xếp loại Đạt; đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án chuyển tiếp sang năm 2021 để thực hiện theo đúng tiến độ và nội dung được phê duyệt; tổ chức 06 Hội đồng tư vấn, tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2021. Qua các hội đồng đã xác định được 10 nhiệm vụ để đưa vào tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện (lĩnh vực Sản xuất nông, lâm nghiệp: 05 nhiệm vụ; lĩnh vực Khoa học xã hội: 02 nhiệm vụ; lĩnh vực Y tế: 01 nhiệm vụ; lĩnh vực Công nghệ thông tin: 01 nhiệm vụ; lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 01 nhiệm vụ). Triển khai các Hội đồng tư vấn khoa học tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đợt 1, năm 2021; phối hợp với các Sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ chuyển tiếp, kết quả các cơ quan chủ trì đã chủ động, triển khai các nội dung đảm bảo mục tiêu, tiến độ thuyết minh đã được phê duyệt; phối hợp với Văn phòng Chương trình Nông thôn miền núi - Bộ Khoa học và Công nghệ kiểm tra tiến độ 03 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi, kết quả các dự án đều triển khai đảm bảo tiến độ, nội dung đề ra.

*Công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành: Tham gia ý kiến thẩm định dự án đầu tư bằng văn bản 12 hồ sơ dự án đảm bảo chất lượng, đúng thời gian và tiến độ; phối hợp với Cục an toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức Pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tiến hành thẩm định an toàn bức xạ và cấp 09 giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái; Chi nhánh bệnh viện Hữu nghị 103, Trung tâm y tế thành phố Yên Bái, Trung tâm y tế huyện Trạm Tấu,...cấp 02 chứng chỉ người phụ trách ATBX; phê duyệt 01 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; tổ chức 17 hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho 51 hồ sơ. Kết quả 27 sáng kiến được Hội đồng thông qua trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh; hướng dẫn 02 tổ chức đăng ký xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, hướng dẫn, tiếp nhận 75 hồ sơ đủ điều kiện theo quy định, các kết quả được thực hiện 100% trước hạn; cấp 14 giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN.

*Công tác thanh tra: Tổ chức triển khai cuộc thanh tra hành chính việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ và quyền hạn được giao và công tác phòng chống tham nhũng đối với Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ. Đến nay đã ban hành kết luận thanh tra đảm bảo thời gian và đúng trình tự theo quy định của pháp luật; phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh, Công an tỉnh và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Yên Bái triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ  năm 2021 trên địa bàn thành phố Yên Bái, các huyện: Văn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ (hiện đang trong quá trình triển khai cuộc thanh tra nên chưa có số liệu cụ thể).

*Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng: Hướng dẫn xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan HCNN tỉnh Yên Bái năm 2021 và triển khai việc xây dựng phương án nâng cấp Cổng thông tin ISO và phần mềm quản lý ISO trực tuyến tỉnh Yên Bái; tổ chức 03 lớp hội nghị tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Kết quả có hơn 173 đại biểu là đại diện một số sở, ban, ngành, Hội nông dân, Liên minh HTX tỉnh, phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng và đại diện các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái tham dự; tổ chức hội nghị phổ biến hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng - Yên Bái và quy trình trồng thu hái chè đối với các hộ sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn xã Suối Giàng, huyện văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Kết quả có hơn 40 đại biểu là đại diệnỦy ban nhân huyện Văn Chấn, Ủy ban nhân xã Suối Giàng vàđại diện các tổ chức, cá nhân trồng , sản xuất và kinh doanh chè trên địa bàn xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn tham dự; tổ chức khảo sát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Đã tiến hành lấy ngẫu nhiên 04 mẫu xăng E5 RON 92 tại một số cửa hàng kinh doanh xăng, dầu thuộc các huyện: Yên Bình, Trấn Yên, Lục Yên và thành phố Yên Bái, gửi mẫu đi thử nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng xăng tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 1 (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) kết quả thử nghiệm 04/04 mẫu xăng đều phù hợp với các chỉ tiêu về chất lượng xăng theo quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu Điêzen và nhiên liệu sinh học và sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN và  Phối hợp với Công an tỉnh lấy 07 mẫu xăng trên địa bàn huyện Văn Chấn và Mù Cang Chải để giám định chất lượng xăng dầu tại Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu; điều tra, khảo sát về tình hình dụng mã QR, mã số mã vạch và nhu cầu sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc đối với các doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái, đến thời điểm báo cáo đã khảo sát được 15 doanh nghiệp; Hướng dẫn 05 doanh nghiệp ghi nhãn hàng hóa và đăng ký sử dụng mã số mã vạch theo quy định; triển khai hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2021 theo Công văn số 159/TĐC-TCCL ngày 19/01/2021 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về Kế hoạch hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia (GTCLQG) năm 2021. Đến nay đã có 01 doanh nghiệp đăng ký tham dự, đã thành lập tổ chuyên gia đánh giá GTCLQG năm 2021 và có văn bản gửi Tổng cục TCĐLCL thành lập hội đồng sơ tuyển GTCLQG tỉnh Yên Bái năm 2021 theo quy định; thẩm định và  cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "SUỐI GIÀNG - YÊN BÁI" cho 01 đơn vị sản phẩm chè của xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; xuất bản và phát hành 06 số bản tin thông báo và hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT) và gửi cho1.200 tổ chức, cá nhân có liên quan; tiến hành giám sát kiểm định đối với 10 cột đo xăng dầu lắp mới và 02 cột đo sửa chữa xăng dầu theo quy định.

*Hoạt động của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN: Tiếp tục chỉ đạo triển khai 03 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp sang năm 2021 đảm bảo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt (Nghiên cứu tính thích ứng của giống Na nhập nội tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Ứng dụng công nghệ sinh học xây dựng mô hình sản xuất nấm Linh Chi (Ganodema licidum) từ nguyên liệu ngọn, cành cây keo tại tỉnh Yên Bái; Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây Sơn Tra ghép giai đoạn kiến thiết cơ bản tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái); xây dựng thuyết minh và dự toán nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021, chuẩn bị báo cáo trước hội đồng xét duyệt; tổ chức lưu giữ và phân lập các loại giống nấm tại đơn vị. Sản xuất và cung cấp ra thị trường 562 túi giống nấm các loại. Sản xuất và cung ứng ra thị trường 500 lít chế phẩm sinh học E.M2; thông báo kiểm định phương tiện đo đối với 80 đơn vị, cơ sở (trong đó tiếp nhận đăng ký kiểm định phương tiện đo: 30 đơn vị, cơ sở); kiểm định được 464 phương tiện đo, cấp chứng nhận kiểm định cho 453 PTĐ trên các lĩnh vực huyết áp kế, dung tích, khối lượng....kiểm định 11 thiết bị X-quang dùng trong Y tế; đo đánh giá an toàn bức xạ 16 phòng đặt máy X-quang. Triển khai thực hiện kiểm định đối chứng công tơ điện, tổng số: 890 phương tiện đo, cấp chứng chỉ kiểm định cho: 864  phương tiện đo; biên tập và xuất bản Bản tin Khoa học và Công nghệ số 01 và số 02 năm 2021; Bản tin Khoa học và Công nghệ đặc biệt kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5; sản xuất 02 chuyên mục "Khoa học và Công nghệ" phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; xây dựng 02 chuyên trang "Khoa học và Công nghệ" đăng trên Báo Yên Bái./.

                                                   Nguyễn Thanh Sơn – Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h