Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT 06 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

07/06/2021 09:08:08 Xem cỡ chữ Google
Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật của trung ương và địa phương; đồng thời thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao. Sở đã ban hành các kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, trong đó tập trung triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020, về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; các quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Ảnh: Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp về an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ thuộc các cơ sở X- quang

Đặc biệt, nhằm chuẩn bị cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên cả nước vào ngày 23/5/2021 đạt hiệu quả thiết thực, Sở Khoa học và Công nghệ đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, phổ biến, đa dạng hóa dưới nhiều hình thức, thông tin phong phú về cuộc bầu cử cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 35 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực đời sống, xã hội, nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Chính vì vậy, Sở đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, cụ thể thông qua triển khai các văn bản trên hệ thống Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp, đăng tin bài trên trang thông tin điện tử của ngành…

 Đặc biệt, Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” được phát động và nhận được hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm túc quyền và nghĩa vụ của cử tri, thể hiện trách nhiệm đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...

Với vai trò, chức năng và nhiệm vụ của mình, trong tháng 3/2021 Sở đã chủ trì tổ chức 02 hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp (lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân và lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng) và 01 hội nghị tập huấn có lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật. Số tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật được phát hành gồm 210 bộ tài liệu cho các cá nhân tham gia hội nghị trên địa bàn tỉnh: hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ thuộc các cơ sở X- quang (40 bộ tài liệu); hội nghị phổ biến hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, ghi nhãn hàng hóa, mã số mã vạch, nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng – Yên Bái và quy trình trồng thu hái chè đối với các hộ sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái (40 bộ tài liệu); hội nghị tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái có lồng ghép tuyên truyền pháp luật (130 bộ tài liệu).

Về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Thanh tra Sở chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái, Cục quản lý thị trường tỉnh, tổ chức cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ đối với 24 doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh. Qua đó nhằm phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với các doanh nghiệp tư nhân chưa thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giải thích pháp luật cho các đối tượng được thanh tra hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật.

Trong quá trình thực hiện triển khai công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi tình hình thực hiện thi hành pháp luật còn có những tồn tại, khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời gian qua đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Sở Khoa học và Công nghệ phải thực hiện điều chỉnh các nội dung của kế hoạch thanh tra và kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân và tạm hoãn kế hoạch triển khai các hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh. Chính vì vậy, để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và hoàn thành các kế hoạch đề ra đầu năm, trong thời gian tới Sở Khoa học và Công nghệ phải đưa ra những giải pháp và kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn./

                                              Nguyễn Thị Hương Giang, Sở Khoa học và Công nghệ

 

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h