Tin Hoạt động >> Thủ tục hành chính

MỘT SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN THAY ĐỔI NĂM 2021

10/06/2021 02:12:32 Xem cỡ chữ Google
Ngày 09/12/2020 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, đồng thời Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đã có văn bản chỉ đạo về việc triển khai thi hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP.

Ảnh: Sử dụng máy X-quang di động tại cơ sở y tế

Ngay sau đó, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN. Trong đó, Bộ công bố ban hành mới 07 TTHC thuộc lĩnh vực trên, đó là: Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế); Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Theo quy định mới này, Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang y tế) sẽ bị bãi bỏ.  

Có rất nhiều quy định mới theo hướng tạo điều kiện giảm bớt thời gian xử lý hồ sơ TTHC cho các cơ sở y tế, đơn vị ở một số vấn đề như sau: Hầu hết các cơ sở sẽ không cần phải trình cơ quan quản lý kế hoạch ứng phó sự cố đề xin phê duyệt; Các cơ sở sử dụng thiết bị tia X để phân tích thành phần (XRF), kiểm tra lỗi linh kiện ở các khu công nghiệp thậm trí không cần phải có Người phụ trách an toàn; Chứng chỉ nhân viên bức xạ (ví dụ như chứng chỉ phụ trách an toàn, chứng chỉ nhân viên phụ trách ứng phó sự cố) sẽ không có thời hạn; Thời gian xử lý hồ sơ TTHC được rút ngắn hơn so với quy định cũ, điều này giảm thiểu rất nhiều thời gian chời giải quyết TTHC cho các cơ sở; Cho phép các cơ sở gộp toàn bộ các giấy phép thành 1 giấy phép duy nhất, Các cơ sở có nhiều giấy phép có thể xin gộp thành 1 giấy phép duy nhất để tiện quản lý. Đây có thể nói là quy định đột phá; Mở rộng phạm vi các nội dung được sửa giấy phép.

          Trong giai đoạn Bộ KH&CN dự thảo thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, để công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện liên tục, không bị gián đoạn, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, Sở đã khẩn trương lập tờ trình đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; cấp, cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 22/2/2021. Hiện tại, Sở KH&CN đang rà soát để xây dựng nội dung và quy trình nội bộ đối với 07 TTHC trên trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 28 cơ sở y tế sử dụng tia bức xạ với 61 thiết bị X- quang. Hàng năm, Sở KH&CN quản lý thực hiện việc khai báo, cấp phép đối với các cơ sở được tiến hành theo quy định. Bên cạnh đó, Sở cũng đã phối hợp với Cục an toàn bức xạ và Hạt nhân thường xuyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh cho trên 40 học viên/01 hội nghị. Luôn đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sai phạm kịp thời, đảm bảo an ninh, an toàn nguồn phóng xạ và thiết bị bức xạ. Qua đó, đã nâng cao được nhận thức của các cá nhân, tổ chức tiến hành công việc bức xạ, tuân thủ các quy định của Pháp luật về An toàn bức xạ và hạt nhân được thực hiện nghiêm túc và nền nếp. Đặc biệt, các TTHC thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân đều đã đượt phê duyệt đưa lên thực hiện ở dịch vụ công mức độ 3 trên trang dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch nhanh chóng, thuận lợi mà không cần mất thời gian, chi phí giao dịch đi lại.

Theo thống kê, năm 2020 Sở KH&CN đã tiếp nhận và giải quyết 77 hồ sơ TTHC trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, tuy nhiên không phát sinh hồ sơ nào giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến. Qua công tác tuyên truyền, vận động và khuyến khích các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trong 06 tháng đầu năm 2021, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 16 hồ sơ TTHC thuộc lĩnh vực này, trong đó có 07 hồ sơ được nộp qua hình thức dịch vụ công trực tuyến. Có thể nói, tuy kết quả chưa thật sự cao, nhưng đã phản ánh được hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thời điểm dịch bệnh Covid-19, cần hạn chế tiếp xúc và đi lại.

Thời gian tới, sau khi có thông tư hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các TTHC mới quy định theo Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, Sở KH&CN sẽ nhanh chóng nghiên cứu và xây dựng quy trình nội bộ chi tiết phù hợp với việc thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Đồng thời, để góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện các TTHC trong lĩnh vực này, đảm bảo hoạt động của các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang phục vụ tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, cộng đồng, trong thời gian tới Sở KH&CN cần phải có kế hoạch tuyên truyền cụ thể, hướng dẫn chi tiết cho các cơ sở y tế sử dụng thiết bị X-quang về những thay đổi và trình tự, thủ tục cấp giấy phép hoạt động theo quy định mới./.

                                      Nguyễn Thị Hương Giang, Sở Khoa học và Công nghệ

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h