Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Hội nghị trực tuyến, tập huấn Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ

14/06/2021 10:50:06 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 26/KH-TTr ngày 03/6/2021 của Thanh tra tỉnh, về việc tổ chức tập huấn trực tuyến thực hiện Thông tư số 02/2021/TT-TTCP ngày 22/03/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; đối tượng của Hội nghị tập huấn trực tuyến gồm: Cán bộ, công chức làm công tác tổng hợp, báo cáo của Ban Tiếp công dân tỉnh, Ban Tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra các Sở, ban, ngành và Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái.

Cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Sở dự buổi tập huấn trực tuyến tại điểm cầu của Sở Khoa học và Công nghệ

Công tác tập huấn được thực hiện trực tuyến với Điểm cầu chính tại Thanh tra tỉnh để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Yên Bái. Nội dung tập huấn gồm 03 phần chính: hướng dẫn nội dung cơ bản của Thông tư số 02/TT-TTCP, những nội dung mới, thay đổi so với Thông tư số 03/2013/TT-TTCP; triển khai thực hiện tổng hợp số liệu theo các Biểu mẫu báo cáo mới và tiếp tục thực hiện phương pháp báo cáo trên ứng dụng Google Sheets (trong ứng dụng Google Driver của Microsof); giải đáp các ý kiến tham gia tại hội nghị tập huấn.

Sáng ngày 11/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã cử cán bộ, công chức thuộc Thanh tra Sở tham dự tập huấn. Tại buổi tập  huấn, các đại biểu đã tích cực tham gia ý kiến, đề nghị Thanh tra tỉnh giải đáp. Các ý kiến đề nghị và được giải đáp cơ bản tập trung nhiều về cách thức trình bày báo cáo, đề xuất nên gộp nội dung của 03 báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng nhằm đơn giản hóa và rút gọn  nội dung của các báo cáo; việc nhập số liệu vào các biểu mẫu đính kèm, chủ yếu tập trung vào cách điền số liệu về tổng hợp kết quả tiếp công dân, phân loại xử lý đơn; tổng hợp kết quả giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền và tổng hợp kết quả về công tác công tác phòng chống tham nhũng…

Việc tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến về Thông tư số 02/2021/TT-TTCP được thông qua Hệ thống Hội nghị truyền hình MobiMeetting của Công ty MobiFone tỉnh Yên Bái đã được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả và tiết kiệm, bảo đảm đúng thời gian, đúng mục đích theo kế hoạch đề ra. Qua buổi tập huấn, các đại biểu tham dự đã nắm được những nội dung cơ bản của Thông tư số 02/2021/TT-TTCP, nhất là những nội dung mới, thay đổi so với Thông tư số 03/2013/TT-TTCP, ngày 10/6/2013, quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tổ các và phòng, chống tham nhũng, trong đó đi sâu vào phân tích các nội dung cần thực hiện trong các loại báo cáo: Báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề và báo cáo đột xuất; thời kỳ lấy số liệu và thời hạn nộp báo cáo, hình thức, phương thức nộp báo cáo và việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chế độ báo cáo… nhằm thực hiện thống nhất và đúng quy định, phục vụ tốt công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Yên Bái./.

                                                         Nguyễn Thị Anh Thúy, Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h