Tin Hoạt động >> Thủ tục hành chính

CHÍNH THỨC CÔNG BỐ DANH MỤC 07 TTHC THUỘC LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

18/06/2021 08:57:21 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ vào Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN và tờ trình của Sở Khoa học và Công nghệ, ngày 15/6/2021 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND công bố 07 thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực trên, giao cho Sở Khoa học và Công nghệ có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giải quyết. Cụ thể:

Ảnh: Cơ sở y tế sử dụng thiết bị X-quang

1. Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế).

2. Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

3. Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

4. Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

5. Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

6. Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

7. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

       Trong thời gian tới, 07 thủ tục hành chính mới sẽ được cập nhật trên trang điện tử https://dichvucong.yenbai.gov.vn, đồng thời xóa bỏ các thông tin 07 thủ tục cũ. Các cơ sở y tế, đơn vị, tổ chức sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế sẽ chấp hành các quy định và yêu cầu của các thủ tục trên, hiệu lực áp dụng kể từ ngày 15/6/2021. Bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ có trách nhiệm giải đáp thắc mắc, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính./.

                                                  Nguyễn Thị Hương Giang, Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h