Tin Hoạt động >> Chung

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2021

18/06/2021 09:00:49 Xem cỡ chữ Google
Trong quý II năm 2021, bám sát nhiệm vụ được giao tại các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, điều hành công tác giải quyết thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, cụ thể:

Từ ngày 15/3/2021 đến ngày 14/6/2021, theo số liệu báo cáo tổng hợp, Bộ phận Một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành tiếp nhận và giải quyết 71 hồ sơ (trong đó gồm: 11 hồ sơ trực tuyến; 03 hồ sơ  trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và 57 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang). Số lượng lớn hồ sơ giải quyết tập trung ở lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 55 hồ sơ từ quý I chuyển sang, còn lại là 11 hồ sơ lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân, 5 hồ sơ lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ. Tất cả 71  hồ sơ đều được giải quyết trước hạn. Kịp thời trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu, đạt chỉ số hài lòng về dịch vụ cao.

Chính vì thực hiện tốt công tác này nên thời gian qua Sở chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của tổ chức và công dân về quy định hành chính và hành vi hành chính.

Về công tác pháp chế, rà soát TTHC, Sở đã triển khai tổ chức rà soát 07/66 TTHC của ngành thuộc lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân (theo Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ) và đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký ban hành Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 công bố danh mục các thủ tục hành chính trên được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Trong thời gian tới, 07 thủ tục hành chính mới sẽ được cập nhật trên trang điện tử https://dichvucong.yenbai.gov.vn, đồng thời xóa bỏ các thông tin 07 thủ tục cũ.

          Đồng thời, Sở đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp trao đổi, nghiên cứu vào ngày 27/5/2021. Sau khi tổng hợp rà soát, đánh giá các TTHC của Sở để đưa lên thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, kết quả nhận được có: 33 TTHC đảm điều kiện triển khai, 33 TTHC không đủ điều kiện do một số lý do: yêu cầu về lưu hồ sơ giấy tờ gốc; thành phần hồ sơ phức tạp; cần tổ chức, cá nhân trực tiếp đến giao dịch; thủ tục liên quan đến nguồn tài chính từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, bộ, địa phương, thành phần hồ sơ phức tạp, cần trực tiếp giải trình.

          Với sự phân công của Giám đốc sở, hiện nay 01 công chức đang làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, luôn đảm bảo thực hiện tốt Quy chế tổ chức và hoạt động, Nội quy làm việc nhất là các quy định về kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, nếp sống văn hóa tại cơ quan, công sở, chấp hành và phục vụ tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chất lượng giải quyết TTHC, thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc giải quyết hồ sơ TTHC đã tiếp nhận đảm bảo đúng thời gian theo quy định. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Chính phủ, của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn tồn tại một số hạn chế, cụ thể: việc người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng dịch vụ công tỷ lệ vẫn còn thấp; Số lượng nộp hồ sơ qua BCCI chưa cao; Cơ sở vật chất chưa thật sự đảm bảo để thực hiện dịch vụ công mức độ 4 đạt hiệu quả; Nhu cầu của người dân liên quan đến ngành Khoa học và Công nghệ chỉ tập trung ở một số thủ tục hành chính nhất định, trung bình 12-15 thủ tục hành chính trên tổng số 66 thủ tục có phát sinh hồ sơ trong năm.  Chính vì vậy điểm cải cách hành chính nhìn chung khó đạt được điểm số cao.

Trong thời gian tới, để công tác giải quyết TTHC đạt kết quả cao hơn, Sở kiến nghị cần nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật cho các cá nhân, tổ chức và tăng cường hơn nữa việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ mức độ 3, mức độ 4 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ngoài ra, cần có sự phối hợp các đơn vị tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công đạt hiệu quả cao nhất. Sở đề nghị cần xem xét đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị máy móc đối với sở, ban, ngành để hoàn thành mục tiêu của Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông, sớm đi vào triển khai thực việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, kết nối vạn vật để hỗ trợ, phân tích đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa, trên cơ sở đó phục vụ cho việc ra quyết định, cải cách nền hành chính hiện đại, thân thiện./.

                                         Nguyễn Thị Hương Giang, Sở Khoa học và Công nghệ

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h